Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är en samlad informationstjänst för hjälpmedel i Sverige.

Tjänsten omfattar fler än 400 000 ISO-klassificerade hjälpmedel och är uppbyggd kring en databas för hjälpmedelsprodukter och avtal som används gemensamt av sjukvårdshuvudmän (landsting, regioner och kommuner) och hjälpmedelsleverantörer.

Fördjupad information om Hjälpmedelstjänsten

 

Fler än 260 leverantörer är knutna till Hjälpmedelstjänsten

statistik