Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 450 000 hjälpmedelsartiklar.

Tjänsten består i att, med stöd av en databas som rymmer information om hjälpmedelsprodukter, göra det möjligt för sjukvårdshuvudmän att ta del av olika typer av information om hjälpmedelsartiklar samt för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer att dokumentera information från avtal som de tecknat med varandra om hjälpmedelsartiklar.

Hjälpmedelsleverantörer registrerar sina hjälpmedelsartiklar samt en eventuell generell prislista för artiklarna i tjänstens databas. Sjukvårdshuvudmän söker efter hjälpmedelsartiklar i tjänstens databas.

Sjukvårdshuvudmännen och hjälpmedelsleverantörerna tecknar därefter, utanför tjänsten, avtal om hjälpmedelsartiklar. Därefter dokumenterar och hanterar sjukvårdshuvudmännen och hjälpmedelsleverantörerna gemensamt information från de tecknade avtalen i tjänstens databas.

Sjukvårdshuvudmän kan få exportfil med artikel- och avtalsinformation att använda till lokala system.

I tjänsten kan sjukvårdshuvudmän även lista de artiklar som finns tillgängliga i respektive regioner och kommuner så att de kan visas upp i regional visning på 1177.se. Där kan också invånare läsa om specifika hjälpmedelsartiklar och hur det går till att få hjälpmedel.

Databasen är uppbyggd i olika kategorier som bygger på standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi (ISO 9999)”. Även nationella kategorier finns tillgängliga i tjänsten.

Hjälpmedelstjänsten omfattar fler än 450 000 produkter

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan