Gå till innehåll

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 400 000 hjälpmedelsprodukter. Den innehåller också avtal som används gemensamt av sjukvårdshuvudmän (regioner och kommuner) och hjälpmedelsleverantörer.

Leverantörer av hjälpmedel kan registrera sina produkter i tjänsten. Om en leverantör har avtal med en sjukvårdshuvudman hanterar leverantören och sjukvårdshuvudmannen gemensamt sitt avtal i Hjälpmedelstjänsten. 

Sjukvårdshuvudmän kan få exportfil med produkt- och avtalsinformation att använda tillförskrivarsystem. 

I Hjälpmedelstjänsten kan sjukvårdshuvudmän även lista de produkter som finns i respektive regioner, landsting och kommuner så att de visas upp i regional visning på 1177.se. Leverantörer kan också välja att visa sina produkter på 1177 utan att ha avtal med sjukvårdshuvudmän.

Där kan invånare läsa om specifika hjälpmedelsprodukter och hur det går till att få hjälpmedel.

Databasen är uppbyggd i olika produktkategorier som bygger på standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning – Klassificering och terminologi (ISO 9999)”. Läs mer om ISO-klassificeringen.

För närvarande arbetar vi med att ta fram en ny teknisk lösning för Hjälpmedelstjänsten.

Hjälpmedelstjänsten omfattar fler är 400 000 produkter

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support