Hjälpmedelstjänsten

Kärnan i Hjälpmedelstjänsten är en databas med information om fler än 450 000 hjälpmedel där leverantörer kan presentera sina produkter och både sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer hantera de avtal de tecknat mellan sig.

En hand på ett rullstolsdäck.

Om Hjälpmedelstjänsten

I Hjälpmedelstjänsten finns information om ett stort utbud av hjälpmedel för syn, hörsel, rörelse, träning och behandling, kognition och kommunikation. Från sängar och rullstolar till hörapparater, inkontinenshjälpmedel och ansiktsmasker. Kärnan i tjänsten är en databas, alla hjälpmedel i databasen ska vara ISO-klassade med standarden ”Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning”.  

Den som hjälper en invånare att få ett hjälpmedel kallas förskrivare. Det kan vara en distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. 

Hjälpmedelstjänsten erbjuds till regioner, kommuner och leverantörer av hjälpmedelsprodukter

Ett strukturerat sätt att hitta och presentera hjälpmedel

Hjälpmedelstjänsten gör det lätt att hitta och presentera hjälpmedel.  Tjänsten är till nytta såväl för avtalsskrivare, förskrivare och annan vårdpersonal som leverantörer som vill presentera sitt utbud av hjälpmedel. 

Hjälpmedelstjänsten är webbaserad.

Ett smidigt sätt att hantera avtal

Sjukvårdshuvudmännen och hjälpmedelsleverantörerna kan teckna avtal om hjälpmedel med varandra. Det sker utanför tjänsten, men innehållet dokumenteras i tjänsten och både sjukvårdshuvudmannen och leverantörerna kan se vad avtalen omfattar, hur länge de löper och avtalade leveranstider.

Det finns två olika typer av organisationer som kan använda Hjälpmedelstjänsten:

- Vårdgivare som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården, det vill säga:

  • Kommuner
  • Regioner

- Leverantör av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten är webbaserad, och användare loggar in med lösenord via en vanlig webbläsare. Om du har inloggning kan du nå tjänsten här

Sjukvårdshuvudmän från regioner och kommuner kan få exportfiler med artikel- och avtalsinformation att använda i sina lokala förskrivarsystem.

Förutsättningar

Hjälpmedelstjänsten erbjuds till två typer av organisationer:

  • sjukvårdshuvudmän som bedriver hjälpmedelsverksamhet
  • leverantörer av hjälpmedel som kan kategoriseras enligt ISO 9999 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Din organisation behöver ha ett GLN, Global Location Number. Du kan läsa mer om GLN här.

Alla hjälpmedel som leverantörerna lägger in i tjänsten ska vara ISO-klassade (ISO 9999), Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Det här behöver din organisation göra

  • utse en avtalsanvarig
  • utse minst en lokal administratör

Beställ Hjälpmedelstjänsten

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. 

Formulär för beställning av tjänst

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.