Gå till innehåll

E-klient

E-klient är ett koncept som bygger på ett samarbete mellan regioner och kommuner. Syftet är att tillsammans ta fram gemensamma riktlinjer, samt att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att få en så effektiv, säker och automatisk hantering av den digitala arbetsplatsen som möjligt. Myndigheter är i dagsläget inte med i samarbetet, men även de har möjlighet att ta del av E-klient.

E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av organisationens klientplattform (mjukvaran i medarbetares datorer, smartphones, och andra enheter). Genom att ta del av E-klients erbjudande slipper varje enskild it-avdelning själv köpa in och sätta upp allt som behövs för att hantera sin klientplattform. Istället hjälps alla åt att tillsammans ta fram verktyg och lösningar som alla, som är med i E-klient, kan ta del av och använda. Detta bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av den digitala arbetsplatsen.

Strategisk planering och viktiga teknikval

En viktig del av arbetet med E-klient är den strategiska planeringen som sker tillsammans med alla organisationer som är med i samarbetet. Här kommer man överens om vilka standarder som ska gälla för it-miljön, hur livscykelhanteringen av klientplattformen ska ske, vilka policys som är gällande och så vidare. Omvärldsbevakning och hantering av gemensamma kravställningar mot bland annat leverantörer, är andra områden som har en central plats i detta arbete.

Det strategiska arbetet bidrar till att man får en gemensam norm att förhålla sig till vid upphandling och framtagning av nya system och tjänster. Det underlättar bland annat för nationella projekt och leverantörer, som får en samlad bild över hur regionernas och kommunernas it-miljöer utvecklas över tid.

Verktyg finns åtkomligt i gemensam portal

Allt material som tas fram och beslutas inom E-klients arbete finns åtkomligt för integration i en gemensam portal, där E-klients kunder kan logga in och ta del av verktyg, programkonfigurationer, tester, dokumentation, instruktioner, med mera. Varje enskild organisation använder de verktyg som överenskommits och ansvarar sedan för sitt eget införande, driftsättning och lokala utrullningsprojekt. Logga in i E-klients portal här

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan