Alla tjänster A-Ö

E-klient

E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid och bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen.

Händer på ett tangentbord till en bärbar dator

Om E-klient

Hos alla organisationer finns datorer, mobiltelefoner och läsplattor som behöver hanteras för att medarbetarna enkelt och säkert ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

E-klient erbjuder stöd i arbetet med att åstadkomma en effektiv, säker och automatisk hantering av den digitala arbetsplatsen. Stödet omfattar strategiska, taktiska och operativa frågor, och baseras på flera års utveckling och erfarenheter.

Nyttor med E-klient

E-klient används på cirka 380 000 digitala arbetsplatser fördelat på cirka 40 organisationer. Det gör det till den största offentliga klientplattformen i Europa. Att använda E-klient medför en rad nyttor, bland annat:

 • Delade utvecklingskostnader
 • Tillgång till omvärldsbevakning
 • Tillgång till spetskompetens
 • Erfarenhetsutbyte
 • Gemensamma kravställningar mot leverantörer
 • Återanvändning av lösningar
 • Samarbete med ledande leverantörer
 • Tydliga riktlinjer och rekommendationer
 • Möjlighet att påverka utvecklingen

Stödjer den digitala arbetsplatsens livscykel

Med E-klient får din organisation tillgång till en klientplattform med verktyg och processer som stödjer hanteringen av organisationens datorer, mobiltelefoner och läsplattor under hela deras livscykel.

Det handlar bland annat om stöd för att utrusta nya enheter med rätt operativsystem, drivrutiner och applikationer samt för att testa dem innan de överlämnas till användaren. Med E-klient blir det också lättare att över tid ha kontroll på organisationens enheter för att kunna planera för uppgraderingar.

Några exempel på vad E-klients klientplattform omfattar:

 • processtöd för livscykelhantering av hårdvara och tillhörande operativsystem
 • processtöd för beställning och testning av applikationer
 • portal för felsökning och utdelning av engångslösenord
 • manualer för att konfigurera och säkra den digitala arbetsplatsen
 • säkerhetsrekommendationer.

Strategisk styrning tillsammans med kunderna

Planeringen av hur E-klient ska utvecklas på sikt sker tillsammans med alla organisationer som använder E-klient. Här kommer man överens om vilka standarder som ska gälla för it-miljön, hur livscykelhanteringen av klientplattformen ska ske, vilka policys som ska gälla och så vidare. Gemensamma kravställningar mot bland annat leverantörer är ett område som också har en central plats i arbetet.

Den strategiska planeringen bidrar till att alla får en gemensam norm att förhålla sig till vid upphandling och framtagning av nya system och tjänster. Det underlättar bland annat för nationella projekt och leverantörer, som får en samlad bild över hur regionernas och kommunernas it-miljöer utvecklas över tid.

Merparten av det material som produceras inom ramen för det strategiska arbetet är öppet och tillgängligt på E-klients publika sidor, även för organisationer som inte är med i E-klients samarbete.

Samverkansforum för alla som använder E-klient

För alla organisationer som använder E-klient arrangeras flera olika samverkansforum som täcker allt ifrån dagliga operativa frågor till strategiska diskussioner. Deltagarna får bland annat ta del av omvärldsbevakning och webbinarier. De får även möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra, i frågor som rör såväl E-klient som andra områden där det finns gemensamma beröringspunkter.

Underlättar vid upphandling

Även organisationer som inte själva hanterar sin digitala arbetsplats har nytta av att använda E-klient. Genom att ställa krav på att hanteringen ska ske enligt E-klients koncept kan outsourcing eller byte av leverantör ske med minimal påverkan på organisationens användare. En ny leverantör kan ta över hanteringen av organisationens digitala enheter utan att göra ominstallationer enligt sin egen praxis.

Pris och beställning

E-klient erbjuds till regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Förutsättningar

För att kunna använda E-klient behöver din organisation vara licensierad mot Microsoft enligt aktuellt regelverk.

Beställ E-klient

Beställning av E-klient görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

För dig som använder E-klient

För dig som använder E-klient finns mer information på E-klients publika sidor. Där finns exempelvis:

 • Kravbibliotek – de krav som gäller för att system, applikationer eller andra it-komponenter ska kunna använda E-klient som plattform.
 • Standarder – vägledning och rekommendationer för konfiguration med hög tillgänglighet, användarvänlighet och it-säkerhet.
 • Strategin för E-klient
 • Regelverk och policys
 • Presentationer om E-klient

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan