Alla tjänster A-Ö

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

En mor pussar sitt busfrö på kinden.

Om Rikshandboken i barnhälsovård

I Rikshandboken för barnhälsovård finns metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet, samt aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om barns hälsa och utveckling i åldrarna 0–6 år. Rikshandboken ger ett lättillgängligt och strukturerat stöd i alla delar av arbetet inom barnhälsovården.

Målet med Rikshandboken är att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård av hög kvalitet i hela Sverige genom att erbjuda nationella riktlinjer för medarbetare och beslutsfattare i alla regioner. Detta minskar behovet av och kostnaderna att utveckla lokala riktlinjer och rutiner och skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv barnhälsovård och evidensbaserad praktik.

Rikshandboken utgår från socialstyrelsens vägledning för barnhälsovård som ger övergripande beskrivningar och ramar för barnhälsovårdens arbete. Rikshandbokens innehåll följer relevanta myndigheters riktlinjer.

Rikshandboken är väl förankrad i svensk barnhälsovård och skapas, granskas och uppdateras av berörda professioner och forskare från hela landet. Rikshandbokens innehåll revideras regelbundet. Revideringsintervall och prioriteringar av innehållet beslutas av Rikshandbokens redaktionsråd och redaktionen gemensamt med stöd av barnhälsovårdens nationella arbetsgrupper.

Rikshandbokens redaktionsråd består av BHV-överläkare, BHV-samordnare/utvecklare och BHV-psykologer från regionernas centrala barnhälsovårdsenheter. Dietister, logopeder och fysioterapeuter är adjungerade. Det finns även en referensgrupp med kliniskt verksam personal som lämnar synpunkter på innehåll och urval.

På Rikshandboken finns även nyheter och information om forskning, rapporter och projekt inom barnhälsovården. Rikshandboken skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Till de nationella texterna finns ibland regional information för riktlinjer och rutiner som skiljer sig från de nationella. De regionala tilläggen finns längst ner på sidorna.

Kontakta Rikshandbokens redaktion

Om du har synpunkter och frågor på innehållet kan du mejla redaktionen@rikshandboken-bhv.se.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal besök, användarbeteende etcetra.

Till statistiken

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan