Gå till innehåll

Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv hantera och ha överblick över sina provtagningar.

Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv hantera och ha överblick över sina provtagningar. Tjänsten förflyttar delar av provhanteringen från sjukvården till invånaren/patienten. Det innebär möjlighet för invånare att får ökad kunskap om sin hälsa och blir en medaktör i hälso- och sjukvården.

Första etappen kring tjänsten Egen provhantering var en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattar punkt nummer 7 – Kravställning för vidareutvecklad provtagningstjänst för hemtester, i avsiktsförklaringen med leverans i Q1 2019. Utgångspunkten för uppdraget var att se över möjligheterna att vidareutveckla dagens provtagningstjänst, ”Patientens egen provhantering” (PEP), för fler användningsområden. Uppdraget genomfördes genom intervjuer av användare och intressenter kring tjänsten i flera olika regioner. Leverans Q1 2019 var en presentation med sammanställning av de genomförda intervjuerna som underlag till kravställning för en etablering och breddning av en provhanteringstjänst.

Andra etappen i detta uppdrag ingår att tillsammans med förvaltningen säkerställa och anpassa provtagningstjänsten för att klara juridiska och lagmässiga krav. Målet är att tjänsten är etablerad och att fler regioner kan ansluta sig för att i nästa steg stödja breddinförande av tjänsten inom nya användningsområden.

Mer information om tjänsten

https://www.inera.se/tjanster/egen-provhantering/

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan