Gå till innehåll

Priser för att vara agent och att anlita en agent

Här hittar du aktuella priser för att vara agent och att anlita en agent. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms.

Prislista för att vara agent

I tabellen nedan kan du se vad det kostar för en agent att förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund.

ArtikelJournalenNPÖ producent Informationsutlämning till kvalitetsregister
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 
Kvalitetssäkring producent-verifiering 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr
Etablera samverkan 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr  
Abonnemang 64 000 kr/år 64 000 kr/år  32 000 kr/år

Intygstjänster

I tabellen nedan kan du se vad det kostar för en agent att förmedla Intygstjänster vidare till slutkund.

ArtikelPris Intygstjänster
Uppstartskostnad 15 000 kr
   
Kvalitetssäkring, Integration med Webcert  
Systemintegrationstest (10 tim testmiljösupport ingår)  77 000 kr
Systemintegrations-omtest 38 500 kr
End to End, (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 000 kr
Regressionstest (5 timmar testmiljösupport ingår) 33 000 kr
Tekniskt stöd Enligt gällande priser för konsulttjänster
Införandestöd och koordinering av införandet Enligt gällande priser för konsulttjänster
Abonnemang 95 500 kr/år

Prislista för att anlita en agent

I tabellerna nedan kan du se vad det kostar att anlita en agent för att ansluta till Ineras tjänster. I dagsläget kan endast nedanstående tjänster förmedlas via en agent. Fler tjänster kommer successivt att bli tillgängliga.

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Nedan är priser för att ansluta till Informationsutlämning till kvalitetsregister via en agent.

Kvalitetsregister producentKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerRegioner 
Uppstartskostnad 7 500 kr    7 500 kr -

Intygstjänster

Nedan är priser för att ansluta till Intygstjänster via en agent.

IntygstjänsterKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerRegioner 
Uppstart för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte  15 000 kr* Erbjuds inte  Erbjuds inte

Årsabonnemang/ intygsskrivande vårdenhet Erbjuds inte Erbjuds inte 9 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte

*Administration av avtal och konfiguration av anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Journalen

Nedan är priser för att ansluta till Journalen via en agent.

Journalen producentKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerRegioner 
Uppstartskostnad 7 500 kr  7 500 kr  7 500 kr -
Införandestöd 8 800 kr  8 800 kr  8 800 kr   - -

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nedan är priser för att ansluta till Nationell patientöversikt via en agent.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerRegioner
Nationell patientöversikt konsument:          
Årskostnad sammanhållen journalföring 1,21 kr/inv/år 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare  2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare -
TGP lösning
(krav från Datainspektionen) 
 -  -  -  -
           
Nationell patientöversikt producent:          
Uppstartskostnad 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr - -
Införandestöd - - - - -
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan