Gå till innehåll

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser om Ineras tjänster. Har du frågor kan du kontakta Kundservice. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms.

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda alla tjänster till hela vår målgrupp. Detta anges med "Erbjuds inte" i tabellerna nedan. Vi kommer regelbundet att se över och bredda vårt utbud.

Tjänster för regioner angivna som ”Gemensam” eller "Valbar" förankras i programrådet och beslutas av Ineras styrelse. Priserna för dessa finns i separat prislista. Om du har frågor om detta, kontakta din regions representant i programrådet.

För många av våra tjänster tar vi ut en avgift för uppstart, kvalitetssäkring och E2E-tester.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å   Ä  Ö

1177 Vårdguidens e-tjänster

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner

1177 Vårdguidens
e-tjänster

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam

1177 Vårdguiden på telefon

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
1177 Vårdguiden på telefon Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam

           
Tilläggs-beställningarKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Stöd till samverkan Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Engångsavgift
Stöd till distansarbete Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Engångsavgift
Utbildning Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
Statistikuttag Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
API för export av data till bemannings-planeringssystem Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert

1177 Vårdguiden på webben

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
1177 Vårdguiden på webben Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam

Easy

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Easy Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam


E-blankettjänsten

Fullt årsabonnemang
alla områden
KommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Kundgrupp 1,
50.000+
44 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
30 800 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
18 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
9 200 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstart för fullt årsabonnemang 8 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Per område och år KommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivare  Underleverantör till offentlig sektorRegioner
Kundgrupp 1,
50.000+
19 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
12 300 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
7 400 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
3 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstart för
ett område
5 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Enstaka standardblanketter för abonnemangs-kunder KommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Oavsett kundgrupp 2 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstart 1 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte

Egen provhantering

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Egen provhantering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar

Egen provhantering med manuell hantering av hemtester Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 
Införandestöd Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
Uppstart Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

Eira

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Eira Erbjuds inte Erbjuds inte Tillgång via landstingens avtal. Erbjuds inte  Gemensam

E-klient

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
E-klient administrativ PC 7,57 kr/pc/månad 9 kr/pc/månad Erbjuds inte Erbjuds inte 7,57 kr/pc/månad

E-klient elev/utbildning PC  1,40 kr/pc/månad Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 
Införandestöd Enligt överenskommelse efter workshop Enligt överenskommelse efter workshop Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt överenskommelse efter workshop
Utbildning Utbildning enligt överenskommelse Utbildning enligt överenskommelse  Erbjuds inte Erbjuds inte Utbildning enligt överenskommelse
Uppstart 100 000 kr 100 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 100 000 kr

Elektronisk remiss

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Elektronisk remiss Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam

Kvalitetssäkring Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte 45 000 kr
Omverifiering Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 10 000 kr
Uppstart Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr
Tillval konsultstöd Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Priser för konsulttjänster

Födelseanmälan

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Födelseanmälan månadskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam

 Hjälpmedelstjänsten

ArtikelKommuner**Statlig myndighetPrivata vårdgivare*Hjälpmedels-
leverantörer
Underleverantör till offentlig sektorRegioner
Prisgrupp 1

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

 
Erbjuds inte

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

Försäljningsvolym:
< 1 MSEK per år:
8 000 kr/år

Erbjuds inte 

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

 
Prisgrupp 2

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr per år plus 0.10% av  inköpsvolym

Erbjuds inte 

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr/år plus 0.10% av
inköpsvolym

Försäljningsvolym:
1  - < 3 MSEK per år: 13 000 kr/år

 
Erbjuds inte 

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr per år plus 0.10% av inköpsvolym

 
Prisgrupp 3

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym 

Erbjuds inte

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym

Försäljningsvolym:

3 - < 6 MSEK per år: 22 000 kr/år

Erbjuds inte

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år
plus 0.08% av inköpsvolym 

 
 Prisgrupp 4  Erbjuds inte Erbjuds inte

Erbjuds inte

Försäljningsvolym:
6 - < 20 MSEK per år: 40 000 kr/år

 
Erbjuds inte   Erbjuds inte
Prisgrupp 5  Erbjuds inte  Erbjuds inte

Erbjuds inte

Försäljningsvolym:
> 20 MSEK per år:
60 000 kr/år

 
Erbjuds inte   Erbjuds inte
Uppstart 5 000 kr Erbjuds inte 

5 000 kr

5 000 kr  Erbjuds inte   5 000 kr 
Utbildning

Priser för utbildning

Erbjuds inte

Priser för utbildning

Priser för utbildning  Erbjuds inte  Se priser för utbildning

* Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.
** Endast vårdgivande verksamheter kan köpa denna tjänst.

Identifieringstjänst SITHS

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
SITHS-kort 54 kr/kort/år 54 kr/kort/år  Kontakta ombud  Kontakta ombud Gemensam
Vid beställning direkt från Inera gäller nedanstående priser          
SITHS funktionscertifikat 3 500 kr  3 500 kr  Kontakta ombud Kontakta ombud 3 500 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort  5 000 kr 5 000 kr
 
Kontakta ombud Kontakta ombud 5 000 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort  10 000 kr  10 000 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud 10 000 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st  750 kr  750 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud   750 kr 

 Infektionsverktyget

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Infektionsverktyget Erbjuds inte 450 000 kr/år Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
Automatkoppla postoperativa infektioner Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 13 225 kr
Rensning av oavslutade vårdtillfällen Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 17 250 kr
Uppstart Erbjuds inte 15 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

Informationsutlämning till kvalitetsregister

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Kvalitetsregister producent:          
Uppstart för anslutning via Inera 7 500 kr Erbjuds inte  7 500 kr Erbjuds inte  7 500 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr* Erbjuds inte  60 000 kr* Erbjuds inte  60 000 kr*
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr Erbjuds inte  5 000 kr Erbjuds inte  5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr Erbjuds inte  10 000 kr Erbjuds inte  10 000 kr
           
Priser för att ansluta via region          
Uppstart för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Priser för att anlita agent          
Uppstart för anslutning via agent 7 500 kr Erbjuds inte  7 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte 

* Vid anslutning av samma källsystem till NPÖ och/eller Journalen och/eller Sebra, med minst ett gemensamt tjänstekontrakt, tas endast en avgift ut för kvalitetssäkring. Kostnaden för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan. 

 Intygstjänster

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Webcert Integrerad Erbjuds inte  Kontakta Inera  Erbjuds inte   Erbjuds inte  Gemensam
Priser för Webcert Fristående inloggning med e-legitimation          
Uppstart Erbjuds inte Kontakta Inera  7 500 kr** Erbjuds inte Erbjuds inte
Årsabonnemang Erbjuds inte Kontakta Inera  11 400 kr Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Priser för Webcert Fristående inloggning med SITHS-kort          
Uppstart 15 000 kr* Kontakta Inera  15 000 kr* Erbjuds inte Gemensam
Årsabonnemang/ intygsskrivande vårdenhet  11 400 kr Kontakta Inera  11 400 kr Erbjuds inte Gemensam
           
Priser för att anlita en agent          
Uppstart för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
Årsabonnemang/ intygsskrivande vårdenhet Erbjuds inte Erbjuds inte 9 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte

*Administration av avtal och konfiguration av anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

** Administration av avtal.

Journalen

Vid samtidig anslutning till Nationell patientöversikt, NPÖ, och Journalen med samma källsystem och tjänstekontrakt tas en gemensam uppstartsavgift ut. Vid anslutning av samma källsystem till NPÖ och/eller Sebra och/eller Informationsutlämning till kvalitetsregister, med minst ett gemensamt tjänstekontrakt, tas endast en avgift ut för kvalitetssäkring. Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst. Kostnaden för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan.

Journalen producentKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner 
Uppstart för anslutning via Inera 15 000 kr  15 000 kr  15 000 kr* Erbjuds inte 15 000 kr 
Kvalitetssäkring 60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr*  Erbjuds inte 60 000 kr 
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* Erbjuds inte 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* Erbjuds inte 10 000 kr
           
Priser för att ansluta via region          
Uppstart för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Priser för att anlita agent          
Uppstart för anslutning via agent 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
Införandestöd vid anslutning via agent 8 800 kr 8 800 kr 8 800 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Katalogtjänst HSA

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Katalogtjänst HSA 30 kr/post och år 30 kr/post och år  Kontakta ombud Kontakta ombud   Gemensam 
Uppstart 15 000 kr 15 000 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  15 000 kr

 

Kvalitetsindikatorskatalog

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Kvalitetsindikatorskatalog Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam

Nationell patientöversikt - NPÖ

Vid samtidig anslutning till NPÖ och Journalen med samma källsystem och tjänstekontrakt tas en gemensam uppstartsavgift ut. Vid anslutning av samma källsystem till Journalen och/eller Sebra och/eller Informationsutlämning till kvalitetsregister, med minst ett gemensamt tjänstekontrakt, tas endast en avgift ut för kvalitetssäkring. Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst. Kostnaden för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Nationell patientöversikt konsument:          
Årskostnad
Sammanhållen journalföring
1,21 kr/inv/år 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare*  Erbjuds inte Gemensam
TGP lösning
(krav från Datainspektionen) 
Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte 
Uppstart för anslutning via Inera 15 000 kr 15 000 kr  15 000 kr*  Erbjuds inte 15 000 kr 
Uppstart för anslutning via region Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Nationell patientöversikt producent:          
Uppstart för anslutning via Inera 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* Erbjuds inte 15 000 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr* Erbjuds inte 60 000 kr
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* Erbjuds inte 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* Erbjuds inte 10 000 kr
Uppstart för anslutning via region (om man inte redan är konsument) Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Priser för att anlita agent          
Uppstart för anslutning via agent 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr* Erbjuds inte  Erbjuds inte 

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Nitha - it-stöd för händelseanalys

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Liten kommun < 10 000 inv. 2 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar
Mellan kommun < 22 000 inv. 4 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar
Stor kommun >22 000 inv. 7 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar
Utbildning Priser för utbildning Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Priser för utbildning
Statistikuttag Enligt offert Enligt offert Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offertt
Konsultstöd Priser för konsulttjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Priser för konsulttjänster
Uppstart 7 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr

Pascal

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Pascal 1.53 kr/invånare Erbjuds inte   Erbjuds inte  Erbjuds inte Gemensam

 Personuppgiftstjänsten

Observera att första gången din organisation beställer Personuppgiftstjänsten tecknar ni ett abonnemang som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner

Personuppgiftstjänsten

0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Anslutning per system 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* Erbjuds inte   15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst. Om dessa använder regionens system, utgår ingen avgift.

Plattform för öppna data

Priserna gäller för att publicera information i plattformen för öppna data som Inera har installerat och driftar.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
 Abonemangsavgift 45 öre/invånare/år Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Valbar
 Uppstart  10 000 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte  10 000 kr 

Rikshandboken för barnhälsovård

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Rikshandboken för barnhälsovård Erbjuds inte   Erbjuds inte  Erbjuds inte   Erbjuds inte   Gemensam

 Rådgivningsstödet webb

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
RGS Webb 3 995 kr/anv/årår 3 995 kr/anv/år 3 995 kr/anv/år* Erbjuds ej Gemensam
Uppstart 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* Erbjuds ej 15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Screeningstöd livmoderhals

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Screeningstöd livmoderhals Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar
Uppstart för anslutning via Inera Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr
Verifiering (kvalitetssäkring)* Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 23 000 kr
Uppstart för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr

* Engångskostnad per beställning för testsviter, självdeklarationer, viss support, m.m.

Sebra - biverksrapportering

Vid anslutning av samma källsystem till NPÖ och/eller Journalen och/eller Informationsutlämning till kvalitetsregister, med minst ett gemensamt tjänstekontrakt, tas endast en avgift ut för kvalitetssäkring. Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst. Kostnader för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner

Årskostnad webbapplikationen
Sebra - biverkningsrapportering (abonnemang)

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar
Sebra producent:          
Uppstart Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr
Kvalitetssäkring Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 60 000 kr
E2E (etablera samverkan) Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 5 000 kr
Omverifiering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 10 000 kr
Sebra icke-producent:          
Uppstart Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr
E2E-tester för icke-producent Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 5 000 kr

Sjunet

Förutom förvaltningskostnaderna nedan tillkommer kostnader för levererad tjänst från vår driftleverantör enligt beställd bandbredd, SLA och eventuella stöd- och tilläggstjänster.

Priser för direktanslutna till Sjunet

Regioner omfattas inte av priserna nedan eftersom de redan betalar för Sjunet enligt gemensam finansiering.

Direktanslutna
Kommuner:
Förvaltnings-
kostnader:
Direktanslutna
Privata aktörer:
Förvaltnings-
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
2 243 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
1 620 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
9 941 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
4 050 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
36 450 kr/år  Stora aktörer
(21-och fler)*

10 125 kr/år

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Priser för tredjepartanslutna till Sjunet

Tredjepartanslutna
Kommuner:
Centrala
kostnader:
Tredjepartanslutna
Privata aktörer:
Centrala
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
926 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
600 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
4 166 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
1 157 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
24 300 kr/år Stora aktörer
(20-och fler)*
3 375 kr/år

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Stöd och behandling

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Plattformen Stöd och behandling Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam

 Svenska Biobanksregistret

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Svenska biobanksregistret Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
Uppstart Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  15 000 kr

Svenska informationstjänster för läkemedel - SIL

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
SiL tjänsten Erbjuds inte  Enligt offert Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
SiL databas Erbjuds inte  Enligt offert Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
Uppstart Erbjuds inte  15 000 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  15 000 kr

 Svevac

Artikel:
Svevac, Nationell webbapplikation och databas
KommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Liten (färre 1 - 20 aktiva användare)  5 000 kr/år Erbjuds inte  5 000 kr/år Erbjuds inte   Gemensam
Mellan (21 – 50 aktiva användare) 25 000 kr/år Erbjuds inte  25 000 kr/år Erbjuds inte  Gemensam
Stor (fler än 50 aktiva användare) 50 000 kr/år Erbjuds inte  50 000 kr/år Erbjuds inte  Gemensam
Uppstart  7 500 kr Erbjuds inte   7 500 kr Erbjuds inte  7 500 kr

 Säkerhetstjänster

Observera att första gången din organisation beställer Säkerhetstjänster tecknar ni ett abonnemang per artikel nedan, som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Nationella
Säkerhetstjänster:
         
IdP  0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Logg, Spärr och Samtycke 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Lokala
Säkerhetstjänster
Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Gemensam
Anslutning per system 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* Erbjuds inte  15 000 kr

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring erbjuds som stödtjänster till Ineras ordinarie utbud av tjänster.

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Verifiering av tjänsteproducent 118 000 kr 118 000 kr  118 000 kr*  118 000 kr  118 000 kr 
Omverifiering  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr*  39 550 kr  39 550 kr
E2E (Etablera samverkan)  33 000 kr  33 000 kr   33 000 kr*   33 000 kr  33 000 kr 
Certifiering Enligt offert Enligt offert  Enligt offert* Enligt offert  Enligt offert
Utbildning Priser för utbildning Priser för utbildning Priser för utbildning* Priser för utbildning Se priser för utbildning
Utvecklingsstöd -Integrationstestmiljö Enligt offert Enligt offert Enligt offert* Enligt offert Enligt offert
Teststöd Priser för konsulttjänster

Priser för konsulttjänster

Priser för konsulttjänster* Priser för konsulttjänster Priser för konsulttjänster

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

UMO

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
UMO Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam

 Utomlänsfakturering

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Utomlänsfakturering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Valbar

Verifiering
(kvalitetssäkring)
- Engångskostnad per beställning för testsviter, självdeklarationer, viss support, m.m.

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 23 000 kr
Övriga konsultjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Priser Övriga konsulttjänster
Uppstart Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

Video- och distansmöte

Digitalt möte

För att se vad som ingår i respektive paket, klicka på länken och läs under rubriken Så erbjuds tjänsten. Observera att priserna för tilläggsbeställningar avser både det kundanpassade erbjudandet, och om du vill göra tillägg till det som redan ingår i paketen litet, mellan och stort.

Paketpriser Digitalt möte

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Litet 20 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 20 000 kr/månad
Mellan 29 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 29 000 kr/månad
Stort 34 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 34 000 kr/månad
Kundanpassat Enligt offert Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
Uppstartskostnad 20 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 20 000 kr

Tilläggsbeställningar och priser för kundanpassat Digitalt möte

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Grundpaket  7 500 kr/mån Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr/mån
Väntrum 2 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 2 000 kr/månad
Mötesrum max 5 personer 1 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 1 000 kr/månad
Mötesrum max 25 personer 5 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 5 000 kr/månad
Mötesrum max 50 personer 7 500 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr/månad
Mötesrum max 100 personer 10 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 10 000 kr/månad
Identifiering med Bank-id och SITHS 2 500 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 2 500 kr/månad
Betalmodul 2 000 kr/månad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 2 000 kr/månad

 
Videoinfrastruktur och flerpartsmötestjänst

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner

Videoinfrastruktur
(anslutning via gatekeeper)

Enligt offert  Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
Flerpartstjänstens digitala mötesrum

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två årErbjuds inte 

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två år*

 
Erbjuds inte  Gemensam

*Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Vårdhandboken

ArtikelKommunerStatlig myndighetPrivata vårdgivareUnderleverantör till offentlig sektorRegioner
Vårdhandboken
(Nationellt material)
Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Gemensam
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan