Gå till innehåll

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser om Ineras tjänster. Alla prisuppgifter är ännu inte kompletta. Har du frågor kan du kontakta Kundservice. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms.

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda alla tjänster till hela vår målgrupp. Detta anges med "Erbjuds inte" i tabellerna nedan. Vi kommer regelbundet att se över och bredda vårt utbud.

För många av våra tjänster tar vi ut en uppstartskostnad.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å   Ä  Ö

1177 Vårdguidens e-tjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguidens e-tjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

1177 Vårdguiden på telefon

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguiden på telefon Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

1177 Vårdguiden på webben

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguiden på webben Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Easy

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Easy         Solidarisk finansiering

 

Eira

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLansting och regioner
Eira Erbjuds inte Erbjuds inte Tillgång via landstingens avtal. Erbjuds inte  Solidarisk finansiering


E-blankettjänsten

Fullt årsabonnemang
alla områden
KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Kundgrupp 1,
50.000+
44 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
30 800 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
18 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
9 200 kr Erbjuds inte    Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för fullt årsabonnemang 8 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Per område och år KommunerMyndigheterPrivata vårdgivare  LeverantörerLandsting och regioner
Kundgrupp 1,
50.000+
19 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
12 300 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
7 400 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
3 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för
ett område
5 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Enstaka standardblanketter för abonnemangs-kunder KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörer Lansting och regioner
Oavsett kundgrupp 2 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartskostnad 1 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte

 

eKlient

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
eKlient administrativ PC 7,57 kr/pc/månad 9 kr/pc/månad 9 kr/pc/månad* Erbjuds inte 7,57 kr/pc/månad

eKlient elev/utbildning PC  1,40 kr/pc/månad Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 
Införandestöd Enligt överenskommelse efter workshop Enligt överenskommelse efter workshop Enligt överenskommelse efter workshop* Erbjuds inte Enligt överenskommelse efter workshop
Utbildning Se kostnad för utbildning Se kostnad för utbildning  Se kostnad för utbildning*  Erbjuds inte Se kostnad för utbildning 
Uppstartskostnad 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr* Erbjuds inte 100 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Födelseanmälan

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Födelseanmälan månadskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Hjälpmedelstjänsten

 

Landsting och regioner
PrisLeverantörerPris
Prisgrupp 1:
Inköpsvolym < 10 MSEK per år
10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym  Prisgrupp 1:
Försäljningsvolym < 1 MSEK per år
4 000 kr/år
Prisgrupp 2:
Inköpsvolym 10 - 50 MSEK per år
30 000 kr per år plus 0.10% av inköpsvolym Prisgrupp 2:
Försäljningsvolym 1  - 3 MSEK per år
8 000 kr/år
Prisgrupp 3:
Inköpsvolym > 50 MSEK per år
50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym  Prisgrupp 3:
Försäljningsvolym 3 - 6 MSEK per år

15 500 kr/år

    Prisgrupp 4:
Försäljningsvolym 6 - 20 MSEK per år

31 000 kr/år

    Prisgrupp 5:
Försäljningsvolym > 20 MSEK per år

46 500 kr/år

Startavgift 5 000 kr Startavgift

5 000 kr

Priser Hjälpmedelstjänsten - gäller från 1 januari 2019

Observera att priserna nedan gäller för leverantörer.

PrisgruppFörsäljningsvolymPris
Prisgrupp 1 Försäljningsvolym <1 MSEK per år 8 000 kr
Prisgrupp 2 Försäljningsvolym1- <3 MSEK per år 13000 kr
Prisgrupp 3 Försäljningsvolym 3-<6 MSEK per år 22 000 kr
Prisgrupp 4 Försäljningsvolym 6-<20 MSEK per år 40 000 kr
Prisgrupp 5 Försäljningsvolym >20 MSEK per år 60 000 kr
Startavgift Engångsavgift 5 000 kr

 

Infektionsverktyget

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Infektionsverktyget Erbjuds inte 450 000 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Automatkoppla postoperativa infektioner Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 13 225 kr
Rensning av oavslutade vårdtillfällen Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 17 250 kr
Uppstartskostnad Erbjuds inte 15 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

 

Identifieringstjänst SITHS

ProduktKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
SITHS-kort 54 kr/kort/år 54 kr/kort/år  Kontakta ombud  Kontakta ombud Solidarisk finansiering
SITHS Funktionscertifikat 3 500 kr  3 500 kr  Kontakta ombud Kontakta ombud 3 500 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort  5 000 kr 5 000 kr
 
Kontakta ombud Kontakta ombud 5 000 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort  10 000 kr  10 000 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud 10 000 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st  750 kr  750 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud   750 kr 

 

Intygstjänster

 

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Läkarintyg Erbjuds inte      Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Tillval: Tester av integration med Webcert
  • Systemintegrationstest (SIT), (10 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 77 000 kr
  • Systemintegrations-omtest (SIT-Omtest), (görs senast tre månader efter SIT), fast pris 38 500 kr
  • End to End, (E2E), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 33 000 kr
  • Regressionstest, (RT), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 30 000 kr
  • Extra testmiljösupport, 950kr/timme 
Tillval: Tester av Integration med Intygstjänster via Nationella tjänsteplattformen
  • Systemintegrationstest (SIT), 200–250 timmar, 950 kr/timme
  • Systemintegrations-omtest (SIT-Omtest), (görs senast tre månader efter SIT), 100–150 timme, 950 kr/timmar
  • End to End E2E, (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 33 000 kr
  • Regressionstest, (RT), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 30 000 kr
  • Extra testmiljösupport, 950kr/timme

Journalen

 

Journalen producentKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner 
Uppstartskostnad 15 000 kr  15 000 kr  15 000 kr* 15 000 kr  15 000 kr 
Kvalitetssäkring 60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr*  60 000 kr  60 000 kr 
Etablera samverkan 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* 5 000 kr 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* 10 000 kr 10 000 kr

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Katalogtjänst HSA

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Katalogtjänst HSA 30 kr/post och år 30 kr/post och år  Kontakta ombud Kontakta ombud   Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr     15 000 kr

 

Kvalitetsindikatorskatalog

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Kvalitetsindikatorskatalog Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering

 

Nationell patientöversikt - NPÖ

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Nationell patientöversikt konsument:          
Årskostnad
Sammanhållen journalföring
1,21 kr/inv/år 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare*  - Solidarisk finansiering
TGP lösning
(krav från Datainspektionen) 
         
           
Nationell patientöversikt producent:          
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* 15 000 kr 15 000 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr* 60 000 kr 60 000 kr
Etablera samverkan 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* 5 000 kr 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* 10 000 kr 10 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Nitha - it-stöd för händelseanalys

 

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Liten kommun < 10 000 inv. 2 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Mellan kommun < 22 000 inv. 4 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Stor kommun >22 000 inv. 7 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Utbildning Se priser för utbildning Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se priser för utbildning
Statistikuttag Enligt offert Enligt offert Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offertt
Konsultstöd Se priser för konsulttjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se priser för konsulttjänster
Uppstartskostnad 7 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr

Pascal

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Pascal 1.53 kr/invånare   Erbjuds inte  Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 
Personuppgiftstjänsten

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner

Personuppgiftstjänsten

0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr*   15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Rikshandboken för barnhälsovård

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Rikshandboken för barnhälsovård         Solidarisk finansiering

 

Rådgivningsstödet webb

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
RGS Webb 0,82 kr/inv/år

eller

3900kr/anv/år
3 900 kr/anv/år 3 900 kr/anv/år* 3 900 kr/anv/år  Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* 15 000 kr 15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Sjunet

Förutom förvaltningskostnaderna nedan tillkommer kostnader för levererad tjänst från vår driftleverantör enligt beställd bandbredd, SLA och eventuella stöd- och tilläggstjänster.

Priser för direktanslutna till Sjunet

Landsting och regioner omfattas inte av priserna nedan eftersom de redan betalar för Sjunet enligt solidarisk finansiering.

Direktanslutna
Kommuner:
Förvaltnings-
kostnader:
Direktanslutna
Privata aktörer:
Förvaltnings-
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
2 243 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
1 620 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
9 941 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
4 050 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
36 450 kr/år  Stora aktörer
(21-och fler)*

10 125 kr/år

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Priser för tredjepartanslutna till Sjunet

Tredjepartanslutna
Kommuner:
Centrala
kostnader:
Tredjepartanslutna
Privata aktörer:
Centrala
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
926 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
600 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
4 166 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
1 157 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
24 300 kr/år Stora aktörer
(20-och fler)*
3 375 kr/år

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Stöd och behandling

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Plattformen Stöd och behandling         Solidarisk finansiering

 

Svenska Biobanksregistret

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Svenska biobanksregistret         Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad         15 000 kr

 

Svenska informationstjänster för läkemedel - SIL

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
SiL tjänsten   200 000 kr      Solidarisk finansiering
SiL databas   120 000 kr     Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad   15 000 kr     15 000 kr

 

Svevac

Artikel:
Svevac, Nationell webbapplikation och databas
KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Liten (färre 1 - 20 vaccinatörer)  5 000 kr/år Erbjuds inte  5 000 kr/år Erbjuds inte   Solidarisk finansiering
Mellan (21 – 50 vaccinatörer) 25 000 kr/år Erbjuds inte  25 000 kr/år Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Stor (fler än 50 vaccinatörer) 50 000 kr/år Erbjuds inte  50 000 kr/år Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad  7 500 kr    7 500 kr   7 500 kr

 

Säkerhetstjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Nationella
Säkerhetstjänster:
         
Autentiseringstjänst 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Logg, Spärr och Samtycke 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Lokala
Säkerhetstjänster
Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr*   15 000 kr

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring erbjuds som stödtjänster till Ineras ordinarie utbud av tjänster.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Verifiering av tjänsteproducent 118 000 kr 118 000 kr  118 000 kr*  118 000 kr  118 000 kr 
Omverifiering  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr*  39 550 kr  39 550 kr
Etablera samverkan
(E2E)
 33 000 kr  33 000 kr   33 000 kr*   33 000 kr  33 000 kr 
Certifiering Enligt offert Enligt offert  Enligt offert* Enligt offert  Enligt offert
Utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning* Se priser för utbildning Se priser för utbildning
Utvecklingsstöd -Integrationstestmiljö Enligt offert Enligt offert Enligt offert* Enligt offert Enligt offert
Teststöd Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster* Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

UMO

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
UMO         Solidarisk finansiering

 

Utomlänsfakturering

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Utomlänsfakturering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Valbar tjänst

Verifiering
(kvalitetssäkring)
- Engångskostnad per beställning för testsviter, självdeklarationer, viss support, m.m.

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 23 000 kr
Övriga konsultjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se kostnad Övriga konsulttjänster
Uppstartskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

 

Video- och distansmöte

 

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Anslutning mot den centrala infrastrukturen  via gatekeeper
(valbart)
Enligt offert  Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Mötestjänst för flerpartsmöten
(valbart)

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två år 

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två år*

 
  Solidarisk finansiering

*Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Vårdhandboken

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Vårdhandboken
(Nationellt material)
        Solidarisk finansiering
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support