Gå till innehåll

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser om Ineras tjänster. Alla prisuppgifter är ännu inte kompletta. Har du frågor om något pris som saknas kan du kontakta Kundservice. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms.

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda alla tjänster till hela vår målgrupp. Detta anges med "Erbjuds inte" i tabellerna nedan. Vi kommer regelbundet att se över och bredda vårt utbud. Allt beroende på efterfrågan.

För många av våra tjänster tar vi ut en uppstartskostnad.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å   Ä  Ö

1177 Vårdguidens e-tjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguidens e-tjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

1177 Vårdguiden på telefon

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguiden på telefon Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

1177 Vårdguiden på webben

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
1177 Vårdguiden på webben Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Easy

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Easy         Solidarisk finansiering

 

Eira

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLansting och regioner
Eira Erbjuds inte Erbjuds inte Tillgång via landstingens avtal. Erbjuds inte  Solidarisk finansiering


E-blankettjänsten

Fullt årsabonnemang
alla områden
KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Kundgrupp 1,
50.000+
44 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
30 800 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
18 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
9 200 kr Erbjuds inte    Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för fullt årsabonnemang 8 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Per område och år KommunerMyndigheterPrivata vårdgivare  LeverantörerLandsting och regioner
Kundgrupp 1,
50.000+
19 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
12 300 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
7 400 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
3 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för
ett område
5 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Enstaka standardblanketter för abonnemangs-kunder KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörer Lansting och regioner
Oavsett kundgrupp 2 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartskostnad 1 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte

 

Födelseanmälan

 

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Födelseanmälan månadskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Hjälpmedelstjänsten

 

Landsting och regioner
PrisLeverantörerPris
Prisgrupp 1:
Inköpsvolym < 10 MSEK per år
10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym  Prisgrupp 1:
Försäljningsvolym < 1 MSEK per år
4 000 kr/år
Prisgrupp 2:
Inköpsvolym 10 - 50 MSEK per år
30 000 kr per år plus 0.10% av inköpsvolym Prisgrupp 2:
Försäljningsvolym 1  - 3 MSEK per år
8 000 kr/år
Prisgrupp 3:
Inköpsvolym > 50 MSEK per år
50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym  Prisgrupp 3:
Försäljningsvolym 3 - 6 MSEK per år

15 500 kr/år

    Prisgrupp 4:
Försäljningsvolym 6 - 20 MSEK per år

31 000 kr/år

    Prisgrupp 5:
Försäljningsvolym > 20 MSEK per år

46 500 kr/år

Startavgift 5 000 kr Startavgift

5 000 kr

 

 

Händelseanalys Nitha

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Nitha 0.03 kr/invånare Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Infektionsverktyget

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Infektionsverktyget Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Automatkoppla postoperativa infektioner Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 13 225 kr
Rensning av oavslutade vårdtillfällen Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 17 250 kr
Uppstartskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

 

Identifieringstjänst SITHS

ProduktKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
SITHS-kort 54 kr/kort/år 54 kr/kort/år  Kontakta ombud  Kontakta ombud Solidarisk finansiering
SITHS Funktionscertifikat 3 500 kr  3 500 kr  Kontakta ombud Kontakta ombud 3 500 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort  5 000 kr 5 000 kr
 
Kontakta ombud Kontakta ombud 5 000 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort  10 000 kr  10 000 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud 10 000 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st  750 kr  750 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud   750 kr 

 

Journalen

 

Journalen producentKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner 
Uppstartskostnad 15 000 kr  15 000 kr  15 000 kr 15 000 kr  15 000 kr 
Kvalitetssäkring 60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr 
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

 

Katalogtjänst HSA

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Katalogtjänst HSA 30 kr/post och år 30 kr/post och år  Kontakta ombud Kontakta ombud   Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

 

Kvalitetsindikatorskatalog

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Kvalitetsindikatorskatalog Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering

 

Läkarintyg

 

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Läkarintyg Erbjuds inte    Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Tillval: Tester av integration med Webcert
  • Systemintegrationstest (SIT), (10 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 77 000 kr
  • Systemintegrations-omtest (SIT-Omtest), (görs senast tre månader efter SIT), fast pris 38 500 kr
  • End to End, (E2E), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 33 000 kr
  • Regressionstest, (RT), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 30 000 kr
  • Extra testmiljösupport, 950kr/timme 
Tillval: Tester av Integration med Intygstjänster via Nationella tjänsteplattformen
  • Systemintegrationstest (SIT), 200–250 timmar, 950 kr/timme
  • Systemintegrations-omtest (SIT-Omtest), (görs senast tre månader efter SIT), 100–150 timme, 950 kr/timmar
  • End to End E2E, (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 33 000 kr
  • Regressionstest, (RT), (5 timmar testmiljösupport ingår), fast pris 30 000 kr
  • Extra testmiljösupport, 950kr/timme

 

Nationell patientöversikt

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Nationell patientöversikt konsument:          
Årskostnad
Sammanhållen journalföring
1,21 kr/inv/år 3 550 kr  3 550 kr  3 550 kr  Solidarisk finansiering
TGP lösning
(krav från Datainspektionen) 
0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr  0 kr
           
Nationell patientöversikt producent:          
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

 

Pascal

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Pascal 1.53 kr/invånare   Erbjuds inte  Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 
Personuppgiftstjänsten

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner

Personuppgiftstjänsten

0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr   15 000 kr

 

 


Rikshandboken för barnhälsovård

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Rikshandboken för barnhälsovård         Solidarisk finansiering

 

Rådgivningsstödet webb

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Licensavgift per användare och år 0,82 kr/inv/år 3 900 kr/år 3 900 kr/år 3 900 kr/år  Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

 

Sjunet

Förutom förvaltningskostnaderna nedan tillkommer kostnader för levererad tjänst från vår driftleverantör enligt beställd bandbredd, SLA och eventuella stöd- och tilläggstjänster.

Priser för direktanslutna till Sjunet

Landsting och regioner omfattas inte av priserna nedan eftersom de redan betalar för Sjunet enligt solidarisk finansiering.

Direktanslutna
Kommuner:
Förvaltnings-
kostnader:
Direktanslutna
Privata aktörer:
Förvaltnings-
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
2 243 kr/år  Små aktörer
(0-10)
1 620 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
9 941 kr/år Mellan aktörer
(11-20)
4 050 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
36 450 kr/år  Stora aktörer
(21-och fler)

10 125 kr/år


Priser för tredjepartanslutna till Sjunet

Tredjepartanslutna
Kommuner:
Centrala
kostnader:
Tredjepartanslutna
Privata aktörer:
Centrala
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
926 kr/år  Små aktörer
(0-10)
600 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
4 166 kr/år Mellan aktörer
(11-20)
1 157 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
24 300 kr/år Stora aktörer
(20-och fler)
3 375 kr/år

 

Stöd och behandling

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Plattformen Stöd och behandling         Solidarisk finansiering

 

Svenska Biobanksregistret

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Svenska biobanksregistret         Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad         15 000 kr

 

Svenska informationstjänster för läkemedel (SIL)

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
SiL tjänsten   200 000 kr      Solidarisk finansiering
SiL databas   120 000 kr     Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad   15 000 kr     15 000 kr

 

Svevac

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Svevac, Nationell webbapplikation och databas   450 000 kr      Solidarisk finansiering

 

Säkerhetstjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Nationella
Säkerhetstjänster:
         
Autentiseringstjänst 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Logg, Spärr och Samtycke 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Lokala
Säkerhetstjänster
Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr   15 000 kr


Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring erbjuds som stödtjänster till Ineras ordinarie utbud av tjänster.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Verifiering av tjänsteproducent 118 000 kr 118 000 kr  118 000 kr  118 000 kr  118 000 kr 
Omverifiering  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr
Etablera samverkan
(E2E)
 33 000 kr  33 000 kr   33 000 kr   33 000 kr  33 000 kr 
Certifiering Enligt offert Enligt offert  Enligt offert Enligt offert  Enligt offert
Utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning
Utvecklingsstöd -Integrationstestmiljö Enligt offert Enligt offert Enligt offert Enligt offert Enligt offert
Teststöd Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster

 

UMO

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
UMO         Solidarisk finansiering

 

Utomlänsfakturering

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Utomlänsfakturering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 

Video- och distansmöte

 

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Anslutning mot den centrala infrastrukturen  via gatekeeper
(valbart)
        Solidarisk finansiering
Mötestjänst för flerpartsmöten
(valbart)


      Solidarisk finansiering

 

Vårdhandboken

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareLeverantörerLandsting och regioner
Vårdhandboken
(Nationellt material)
        Solidarisk finansiering