Gå till innehåll

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser om Ineras tjänster. Alla prisuppgifter är ännu inte kompletta. Har du frågor kan du kontakta Kundservice. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms.

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda alla tjänster till hela vår målgrupp. Detta anges med "Erbjuds inte" i tabellerna nedan. Vi kommer regelbundet att se över och bredda vårt utbud.

Solidarisk finansiering för regioner förankras i programrådet och beslutas av Ineras styrelse. Om du har frågor om detta, kontakta din regions representant i programrådet.

För många av våra tjänster tar vi ut en uppstartskostnad, kostnad för kvalitetssäkring och E2E-tester.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å   Ä  Ö

1177 Vårdguidens e-tjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-
integratörer
Regioner

1177 Vårdguidens
e-tjänster

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

1177 Vårdguiden på telefon

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
1177 Vårdguiden på telefon Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

           
Tilläggs-beställningarKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Stöd till samverkan Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Engångsavgift
Stöd till distansarbete Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Engångsavgift
Utbildning Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
Statistikuttag Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
API för export av data till bemannings-planeringssystem Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert

1177 Vårdguiden på webben

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
1177 Vårdguiden på webben Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

Easy

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Easy         Solidarisk finansiering

Eira

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Eira Erbjuds inte Erbjuds inte Tillgång via landstingens avtal. Erbjuds inte  Solidarisk finansiering

E-blankettjänsten

Fullt årsabonnemang
alla områden
KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Kundgrupp 1,
50.000+
44 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
30 800 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
18 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
9 200 kr Erbjuds inte    Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för fullt årsabonnemang 8 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Per område och år KommunerMyndigheterPrivata vårdgivare  System-integratörerRegioner
Kundgrupp 1,
50.000+
19 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 2,
25.000 - 50.000
12 300 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 3,
10.000 - 25.000
7 400 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte
Kundgrupp 4,
0 - 10.000
3 700 kr Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartsavgift för
ett område
5 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte
           
Enstaka standardblanketter för abonnemangs-kunder KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörer Regioner
Oavsett kundgrupp 2 500 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte
Uppstartskostnad 1 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte

Egen provhantering

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Egen provhantering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 1.30 kr per invånare i regioner/år

Egen provhantering med manuell hantering av hemtester Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 
Införandestöd Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offert
Uppstartskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

eKlient

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
eKlient administrativ PC 7,57 kr/pc/månad 9 kr/pc/månad 9 kr/pc/månad* Erbjuds inte 7,57 kr/pc/månad

eKlient elev/utbildning PC  1,40 kr/pc/månad Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte 
Införandestöd Enligt överenskommelse efter workshop Enligt överenskommelse efter workshop Enligt överenskommelse efter workshop* Erbjuds inte Enligt överenskommelse efter workshop
Utbildning Utbildning enligt överenskommelse Utbildning enligt överenskommelse  Utbildning enligt överenskommelse Erbjuds inte Utbildning enligt överenskommelse
Uppstartskostnad 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr* Erbjuds inte 100 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Födelseanmälan

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Födelseanmälan månadskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 Hjälpmedelstjänsten

ArtikelKommuner**MyndigheterPrivata vårdgivare*Hjälpmedels-
leverantörer
System-
integratörer
Regioner
Prisgrupp 1

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

 
Erbjuds inte

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

Försäljningsvolym:
< 1 MSEK per år:
8 000 kr/år

Erbjuds inte 

Inköpsvolym
< 10 MSEK per år: 10 000 kr per år plus 0.12 % av inköpsvolym

 
Prisgrupp 2

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr per år plus 0.10% av  inköpsvolym

Erbjuds inte 

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr/år plus 0.10% av
inköpsvolym

Försäljningsvolym:
1  - < 3 MSEK per år: 13 000 kr/år

 
Erbjuds inte 

Inköpsvolym
10 - 50 MSEK per år: 30 000 kr per år plus 0.10% av inköpsvolym

 
Prisgrupp 3

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym 

Erbjuds inte

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år plus 0.08% av inköpsvolym

Försäljningsvolym:

3 - < 6 MSEK per år: 22 000 kr/år

Erbjuds inte

Inköpsvolym
> 50 MSEK per år: 50 000 kr per år
plus 0.08% av inköpsvolym 

 
 Prisgrupp 4  Erbjuds ej Erbjuds inte

Erbjuds inte

Försäljningsvolym:
6 - < 20 MSEK per år: 40 000 kr/år

 
Erbjuds inte   Erbjuds inte
Prisgrupp 5  Erbjuds ej  Erbjuds inte

Erbjuds inte

Försäljningsvolym:
> 20 MSEK per år:
60 000 kr/år

 
Erbjuds inte   Erbjuds inte
Uppstartsavgift 5 000 kr Erbjuds inte 

5 000 kr

5 000 kr  Erbjuds inte   5 000 kr 
Utbildning

Se priser för utbildning

Erbjuds inte

Se priser för utbildning

Se priser för utbildning  Erbjuds inte  Se priser för utbildning

* Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.
** Endast vårdgivande verksamheter kan köpa denna tjänst.

Infektionsverktyget

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Infektionsverktyget Erbjuds inte 450 000 kr/år Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Automatkoppla postoperativa infektioner Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 13 225 kr
Rensning av oavslutade vårdtillfällen Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 17 250 kr
Uppstartskostnad Erbjuds inte 15 000 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

 Identifieringstjänst SITHS

ProduktKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
SITHS-kort 54 kr/kort/år 54 kr/kort/år  Kontakta ombud  Kontakta ombud Solidarisk finansiering
Vid beställning direkt från Inera gäller nedanstående priser          
SITHS funktionscertifikat 3 500 kr  3 500 kr  Kontakta ombud Kontakta ombud 3 500 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort  5 000 kr 5 000 kr
 
Kontakta ombud Kontakta ombud 5 000 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort  10 000 kr  10 000 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud 10 000 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st  750 kr  750 kr  Kontakta ombud   Kontakta ombud   750 kr 

Informationsutlämning till kvalitetsregister

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Kvalitetsregister producent:          
Uppstartskostnad för direktanslutning via Inera 7 500 kr   7 500 kr   7 500 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr*   60 000 kr*   60 000 kr*
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr   5 000 kr   5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr   10 000 kr   10 000 kr
Priser för att anlita agent          
Uppstartskostnad för anslutning via agent 7 500 kr   7 500 kr    

* Priset för kvalitetssäkring gäller när en kund enbart ansluter till kvalitetsregister. Om kvalitetssäkring sker i samband med att kunden även ansluter till Nationell patientöversikt och/eller Journalen, kommer enbart en avgift för kvalitetssäkring att tas ut. 

 Intygstjänster

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Läkarintyg Erbjuds inte  Kontakta Inera  Erbjuds inte   Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Priser för att anlita agent          
Uppstartskostnad för anslutning via agent Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr* Erbjuds inte Erbjuds inte
Årskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte 9 000 kr/intygsskrivande enhet Erbjuds inte Erbjuds inte

*Administration av avtal och konfiguration av anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Journalen

Vid samtidig anslutning till Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ, med samma tjänstekontrakt, tas en gemensam avgift för uppstart och kvalitetssäkring. Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst. Kostnaden för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan.

Journalen producentKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner 
Uppstartskostnad för direktanslutning via Inera 15 000 kr  15 000 kr  15 000 kr* 15 000 kr  15 000 kr 
Kvalitetssäkring 60 000 kr  60 000 kr  60 000 kr*  60 000 kr  60 000 kr 
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* 5 000 kr 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* 10 000 kr 10 000 kr
Priser för att anlita agent          
Uppstartskostnad för anslutning via agent 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr* - -
Införandestöd vid anslutning via agent 8 800 kr 8 800 kr 8 800 kr* - -

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Katalogtjänst HSA

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Katalogtjänst HSA 30 kr/post och år 30 kr/post och år  Kontakta ombud Kontakta ombud   Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr     15 000 kr

 Kvalitetsindikatorskatalog

ArtikelKommunerMyndigteterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Kvalitetsindikatorskatalog Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering

Nationell patientöversikt - NPÖ

Vid samtidig anslutning till NPÖ och Journalen med samma tjänstekontrakt, tas en gemensam avgift för uppstart och kvalitetssäkring. Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst. Kostnaden för eventuella stödtjänster tillkommer enligt prislistan.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Nationell patientöversikt konsument:          
Årskostnad
Sammanhållen journalföring
1,21 kr/inv/år 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare 2 700 kr/mån vårdenhet per vårdgivare*  - Solidarisk finansiering
TGP lösning
(krav från Datainspektionen) 
         
 Uppstartskostnad för direktanslutning via Inera 15 000 kr 15 000 kr  15 000 kr*  15 000 kr  15 000 kr 
           
Nationell patientöversikt producent:          
Uppstartskostnad för direktanslutning via Inera 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* 15 000 kr 15 000 kr
Kvalitetssäkring 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr* 60 000 kr 60 000 kr
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr* 5 000 kr 5 000 kr
Omverifiering 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr* 10 000 kr 10 000 kr
Priser för att anlita agent          
Uppstartskostnad för anslutning via agent 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr*    

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Nitha - it-stöd för händelseanalys

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Liten kommun < 10 000 inv. 2 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Mellan kommun < 22 000 inv. 4 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Stor kommun >22 000 inv. 7 500 kr/år Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Valbar tjänst
Utbildning Se priser för utbildning Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se priser för utbildning
Statistikuttag Enligt offert Enligt offert Erbjuds inte Erbjuds inte Enligt offertt
Konsultstöd Se priser för konsulttjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se priser för konsulttjänster
Uppstartskostnad 7 500 kr Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 7 500 kr

Pascal

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Pascal 1.53 kr/invånare   Erbjuds inte  Erbjuds inte Solidarisk finansiering

 Personuppgiftstjänsten

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner

Personuppgiftstjänsten

0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr*   15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Plattform för öppna data

Priserna gäller för att publicera information i plattformen för öppna data som Inera har installerat och driftar.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
 Abonemangsavgift 45 öre/invånare/år Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  45 öre/invånare/år
 Uppstartskostnad  10 000 kr Erbjuds inte  Erbjuds inte Erbjuds inte  10 000 kr 

Rikshandboken för barnhälsovård

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Rikshandboken för barnhälsovård         Solidarisk finansiering

 Rådgivningsstödet webb

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
RGS Webb 0,82 kr/inv/år

eller

3900kr/anv/år
3 900 kr/anv/år 3 900 kr/anv/år* Erbjuds ej Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr* Erbjuds ej 15 000 kr

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Sebra - biverksrapportering

Vid anslutning av ett källsystem till Sebra och samtidig anslutning av samma källsystem till NPÖ och/eller Journalen och/eller Informationsutlämning till kvalitetsregister, med samma tjänstekontrakt, tas en gemensam avgift för kvalitetssäkring.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner

Årskostnad webbapplikationen
Sebra - biverkningsrapportering (abonnemang)

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 0,594 kr/inv/år
Uppstartskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

E2E-tester för icke producent Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 5 000 kr
Sebra producent:          
Kvalitetssäkring Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 60 000 kr
E2E (etablera samverkan) Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 5 000 kr
Omverifiering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 10 000 kr

Sjunet

Förutom förvaltningskostnaderna nedan tillkommer kostnader för levererad tjänst från vår driftleverantör enligt beställd bandbredd, SLA och eventuella stöd- och tilläggstjänster.

Priser för direktanslutna till Sjunet

Regioner omfattas inte av priserna nedan eftersom de redan betalar för Sjunet enligt solidarisk finansiering.

Direktanslutna
Kommuner:
Förvaltnings-
kostnader:
Direktanslutna
Privata aktörer:
Förvaltnings-
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
2 243 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
1 620 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
9 941 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
4 050 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
36 450 kr/år  Stora aktörer
(21-och fler)*

10 125 kr/år

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Priser för tredjepartanslutna till Sjunet

Tredjepartanslutna
Kommuner:
Centrala
kostnader:
Tredjepartanslutna
Privata aktörer:
Centrala
kostnader:
Små kommuner
(0-20 000)
926 kr/år  Små aktörer
(0-10)*
600 kr/år 
Mellan kommuner
(20 001 - 75 000)
4 166 kr/år Mellan aktörer
(11-20)*
1 157 kr/år
Större kommuner
(75 000-och fler)
24 300 kr/år Stora aktörer
(20-och fler)*
3 375 kr/år

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Stöd och behandling

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Plattformen Stöd och behandling         Solidarisk finansiering

 Svenska Biobanksregistret

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Svenska biobanksregistret         Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad         15 000 kr

Svenska informationstjänster för läkemedel - SIL

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
SiL tjänsten   200 000 kr      Solidarisk finansiering
SiL databas   120 000 kr     Solidarisk finansiering 
Uppstartskostnad   15 000 kr     15 000 kr

 Svevac

Artikel:
Svevac, Nationell webbapplikation och databas
KommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Liten (färre 1 - 20 aktiva användare)  5 000 kr/år Erbjuds inte  5 000 kr/år Erbjuds inte   Solidarisk finansiering
Mellan (21 – 50 aktiva användare) 25 000 kr/år Erbjuds inte  25 000 kr/år Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Stor (fler än 50 aktiva användare) 50 000 kr/år Erbjuds inte  50 000 kr/år Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad  7 500 kr    7 500 kr   7 500 kr

 Säkerhetstjänster

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Nationella
Säkerhetstjänster:
         
IdP  0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Logg, Spärr och Samtycke 0,15 kr/inv/år 3 000 kr/mån 3 000 kr/mån* Erbjuds inte 0,15 kr/inv/år
Lokala
Säkerhetstjänster
Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Solidarisk finansiering
Uppstartskostnad 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr*   15 000 kr

 *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring erbjuds som stödtjänster till Ineras ordinarie utbud av tjänster.

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Verifiering av tjänsteproducent 118 000 kr 118 000 kr  118 000 kr*  118 000 kr  118 000 kr 
Omverifiering  39 550 kr  39 550 kr  39 550 kr*  39 550 kr  39 550 kr
E2E (Etablera samverkan)  33 000 kr  33 000 kr   33 000 kr*   33 000 kr  33 000 kr 
Certifiering Enligt offert Enligt offert  Enligt offert* Enligt offert  Enligt offert
Utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning Se priser för utbildning* Se priser för utbildning Se priser för utbildning
Utvecklingsstöd -Integrationstestmiljö Enligt offert Enligt offert Enligt offert* Enligt offert Enligt offert
Teststöd Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster* Se priser för konsulttjänster Se priser för konsulttjänster

  *Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

UMO

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
UMO         Solidarisk finansiering

 Utomlänsfakturering

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Utomlänsfakturering Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte Valbar tjänst

Verifiering
(kvalitetssäkring)
- Engångskostnad per beställning för testsviter, självdeklarationer, viss support, m.m.

Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 23 000 kr
Övriga konsultjänster Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Se priser Övriga konsulttjänster
Uppstartskostnad Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte Erbjuds inte 15 000 kr

 Video- och distansmöte

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Anslutning mot den centrala infrastrukturen  via gatekeeper
(valbart)
Enligt offert  Erbjuds inte Erbjuds inte  Erbjuds inte  Solidarisk finansiering
Mötestjänst för flerpartsmöten
(valbart)

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två år 

9 600 kr/år och mötesrum
Avtalsperioden är två år*

 
  Solidarisk finansiering

*Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Vårdhandboken

ArtikelKommunerMyndigheterPrivata vårdgivareSystem-integratörerRegioner
Vårdhandboken
(Nationellt material)
        Solidarisk finansiering
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan