Avtal, beställning, anslutning

Frågor under teknisk anslutning

Har din organisation beställt en tjänst som kräver anslutning till Nationella tjänsteplattformen? Behöver du hjälp under arbetet med den tekniska anslutningen? Så här går du tillväga för att skicka in ditt ärende.

Om din organisation har ett pågående anslutningsarbete till någon av Ineras tjänster kan du få hjälp med frågor om:

  • Verifiering av tjänsteproducent och tjänstekonsument. Till exempel frågor om hur man fyller i självdeklarationen, hjälp med tolkning av testresultat, frågor om testförfarande och testutförande och rapportering av misstänkta fel i testsviten.
  • End-to-end-tester. Till exempel frågor om testförfarande, om hur testunderlaget ska fyllas i och om hur information visas upp i tjänsten.
  • Felsökning i Ineras testmiljöer (SIT, QA)
  • Beställningsstödet
  • Testpersoner
  • Grundladdning

Om du har frågor om något av ovanstående är du välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Vill du skriva?

Genom att skicka in frågan i Ineras kundportal kan du enkelt följa status på ditt ärende.

Om du inte vill skapa ett konto i Ineras kundportal så kan du skicka in din fråga i formuläret för frågor under teknisk anslutning.

Vill du ringa?

Du når oss på telefonnummer 0771-25 10 10, tonval 3.

Öppettider vardagar 08:00–17:00.

Till toppen av sidan