Kontakta oss

Checklistor för lokal felsökning

Här har vi samlat checklistor som du kan använda för felsökning. Om det finns en checklista för den tjänst ditt ärende gäller, gå igenom den innan du gör en felanmälan.

Checklista Födelseanmälan

Gå igenom denna checklista innan du gör en felanmälan av Födelseanmälan.

 1. Har lokal felsökning gjorts? Om inte, återkom när det är gjort.
 2. Har du provat att skicka födelseanmälan från en annan PC? Har du provat att låta en annan barnmorska skicka födelseanmälan?
 3. Har du konstaterat att det inte är ett lokalt driftproblem i journalsystemet?
 4. Vilken region och förlossningsklinik gäller ärendet?
 5. Vem ska kontaktas angående ärendet (om det är känt)?
  Driftsstörning: Driftorganisation för Tjänsteväxel, SLL IT Skatteverket, Applikationsleverantör
  Ärenden om Navet, tilldelning av personnummer: Skatteverket
  Förändringsönskemål, utredningsärenden, nya kontaktuppgifter: Förvaltning på Inera
 6. Ge en kortfattad beskrivning av ärendet! Observera att personnummer inte hanteras i e-post.
 7. Ange eventuellt felmeddelande/statuskod.
 8. När inträffade felet? Ange förlossningsklinik, datum, klockslag och vem som skickat anmälan (HSA-id)!

Checklista Identifieringstjänst SITHS

Gå igenom denna checklista innan du gör en felanmälan av Identifieringstjänst SITHS.

 1. Kontakta din lokala korthandläggare om felet.
 2. Kortet testas på på SITHS Testsida
 3. Kontrollera dessa punkter: Körs många program parallellt? Är det segt via Sjunet och/eller internet? Om Sjunet, har ni kontrollerat med er it-avdelning att Sjunet inte har problem? Prova att stänga ner alla webbläsare, ta ut kortet, sätt in kortet igen, högerklicka på NetiD-symbolen, klicka på Läs in kortet på nytt och försök igen.
 4. Korthandläggaren fyller i felanmälningsformuläret

Checklista Intygstjänster, Webcert, Rehabstöd, Intygsstatistik, Mina intyg

Gå igenom denna checklista innan du gör en felanmälan.

1. Har lokal felsökning gjorts? Om inte, återkom när det är gjort. Tips på lokal felsökning:

 • För lokal felsökning gällande Webcert integrerat med journalsystemet kontaktas systemförvaltare inom regionen.
 • Kontrollera att användaren har korrekt medarbetaruppdrag och/eller korrekta behörigheter inlagda i HSA-katalogen. Ta hjälp av lokal HSA administratör.
 • Kontrollera att SITHS-kortet fungerar korrekt, se https://test.siths.se/ Kontrollera att det finns giltiga certifikat och att både legitimering (inloggning) och underskrift (signering) fungerar. På testsidan visas även information om version för Net iD och webbläsare. Om certifikat saknas kontakta lokal SITHS administratör.
 • För att kunna använda Webcerts funktioner behöver du Internet Explorer 11 eller efterföljande versioner. Det går att använda andra webbläsare men då finns viss risk för att problem uppstår. Exempelvis stöder inte webbläsarna Chrome och Edge den metod som Telia e-legitimation använder för att skapa signaturer. Du måste även ha JavaScript aktiverat i din webbläsare, för att kunna använda Webcert.

2. Det här måste framgå i din felanmälan:

 • Vilken intygstjänst gäller ärendet? (Webcert, Intygsstatistik, Rehabstöd, Mina intyg eller Fråga/svar).
 • Beskriv problemet och resultat av den lokala felsökningen.
 • Ange vilket journalsystem som används (gäller ärenden för Webcert integrerat).
 • Ange HSA id för användaren, enheten samt vårdgivaren.
 • Gäller ärendet ett enskilt intyg ska alltid intygs-id anges. Intygs-id kan tas fram genom att titta på adressfältet (URL:en) när intyget hanteras i Webcert eller genom att titta på högermarginalen på ett utskrivet intyg.
 • När inträffade felet? Och har det fungerat tidigare? Ange datum och tid så exakt som möjligt (hh:min).
 • Är det fler än en användare som har problem?
 • Vem ska kontaktas angående ärendet?
 • Ange alltid eventuellt felmeddelande (bifoga skärmdump).

Checklista Pascal

Gå igenom denna checklista innan du gör en felanmälan av Pascal:

1. Gör en lokal felsökning. Tips till lokal support:

2. Läs Vanliga frågor Pascal som du hittar här.

Länkar till mer information som kan vara till nytta för den lokala supporten vid felsökning:

Det här ska inkluderas i din felanmälan:

 • Detaljerad felbeskrivning inklusive datum och klockslag för händelse samt resultat av lokal felsökning. Personnummer hanteras inte i mejl.
 • Hur många användare som upplever problemet
 • Användarens fullständiga HSA-id
 • Region, aktuellt dosapotek samt vilket journalsystem som används
 • Skärmklipp på eventuellt felmeddelande

Checklista Webbtidbokning

Kontrollera nedanstående punkter innan du gör en felanmälan av Webbtidbokning.

Fel inom Webbtidbokning i 1177 Vårdguidens e-tjänster beror vanligtvis på att Nationella tjänsteplattformen inte får svar från det aktuella tidbokningssystemet vid anrop till ett tjänstekontrakt. Organisationen som ansvarar för tidbokningssystemet bör därför alltid kontrollera nedanstående punkter:

 • Kontrollera att den berörda vårdenheten (den logiska adressaten) har anslutits till de tjänstekontrakt som 1177 Vårdguidens e-tjänster anropar via Nationella tjänsteplattformen inom webbtidbokning. Här finns information om vilka tjänstekontrakt som anropas inom webbtidbokning.
 • Kontrollera att eventuell regional tjänsteplattform, integrationsplattform, proxyserver etc. är konfigurerad för att Nationella tjänsteplattformens anrop ska dirigeras till det aktuella tidbokningssystemet.
 • Kontrollera att eventuella nödvändiga inställningar för att webbtidbokning ska fungera är gjorda i det aktuella tidbokningssystemet.

Nedanstående punkter bör kontrolleras vid fel som upptäcks i samband med anslutning av ett nytt tidboknings- eller producentsystem, om felet berör ett flertal vårdenheter eller om felet uppstått på en vårdenhet där webbtidbokning tidigare fungerat.

 • Kontrollera att eventuell brandvägg är konfigurerad för att släppa igenom anrop från Nationella tjänsteplattformen. Information om Nationella tjänsteplattformens hostnamn och IP-adresser finns här.
 • Kontrollera att Nationella tjänsteplattformens klientcertifikat är installerat i trust store för servern där producentsystemet är installerat. Information om Nationella tjänsteplattformens klientcertifikat finns här.
 • Kontrollera att SITHS rotcertifikat är installerat i trust store för servern där producentsystemet är installerat. SITHS rotcertifikat finns att ladda ned här.
 • Kontrollera att certifikatens giltighetstid inte löpt ut.
 • Kontrollera att tidbokningssystemet svarar som det ska på lokala anrop till det tekniska gränssnitt som uppvisas mot Nationella tjänsteplattformen.

Nedanstående information måste framgå i din felanmälan.

Du får gärna skicka med resultaten av kontrollerna ovan men nedanstående information måste alltid fram i din felanmälan:

 • Miljö som är berörd av problemet (produktionsmiljö eller QA-miljö).
 • Om felet upptäckts inne i 1177 Vårdguidens e-tjänster: Klick eller val som orsakar felmeddelandet.
 • HSA-id för vårdenheten som är berörd av felet.
 • Tidpunkt då felmeddelandet visades.

Formulär för felanmälan

Kvarstår felet efter att du har gått igenom checklistan?

Använd det här formuläret för att anmäla felet.

Till toppen av sidan