Alla tjänster A-Ö

E-klient

E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid och bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen.

Händer på ett tangentbord till en bärbar dator

Om E-klient

E-klient är ett samarbete mellan regioner, kommuner, myndigheter och andra offentliga verksamheter. Syftet är att tillsammans ta fram gemensamma riktlinjer, samt att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att få en så effektiv, säker och automatisk hantering av den digitala arbetsplatsen som möjligt.

Med E-klient får din organisation tillgång till flera års utveckling och erfarenheter som vi tillsammans arbetat fram. De verktyg och processer som utvecklats effektiviserar drift och underhåll av den digitala arbetsplatsen - oavsett om slutanvändaren använder en traditionell PC, smartphone eller annan digital arbetsplats.

Målsättningen med E-klient är att alltid ligga steget före. Vi ska hålla oss ajour med den värld vi lever i och där tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Uppdraget är att hålla våra medlemmar uppdaterade på de senaste - och mest relevanta - tekniska förändringar som sker på marknaden.

Strategisk planering och viktiga teknikval

En viktig del av arbetet med E-klient är den strategiska planeringen som sker tillsammans med alla organisationer som är med i samarbetet. Här kommer man överens om vilka standarder som ska gälla för it-miljön, hur livscykelhanteringen av klientplattformen ska ske, vilka policys som ska gälla, och så vidare. Gemensamma kravställningar mot bland annat leverantörer, är ett annat område som också har en central plats i arbetet.

Den strategiska planeringen bidrar till att alla får en gemensam norm att förhålla sig till vid upphandling och framtagning av nya system och tjänster. Det underlättar bland annat för nationella projekt och leverantörer, som får en samlad bild över hur regionernas och kommunernas it-miljöer utvecklas över tid.

Merparten av det material som produceras inom ramen för det strategiska arbetet, är öppet och tillgängligt på E-klients publika sidor även för organisationer som inte är med i E-klients samarbete.

Verktygen finns åtkomliga i gemensam portal

Alla verktyg och processer som tas fram och beslutas inom E-klient finns åtkomliga i en gemensam portal där medlemmar kan logga in och hämta vad de behöver. Där finns verktyg, dokument, nyheter, med mera.

Så erbjuds tjänsten

E-klient arbetar på tre olika nivåer, en strategiskt långsiktig nivå, en mer taktisk nivå och en kortsiktigare operativ nivå. Ambitionen med E-klient är att erbjuda heltäckande lösningar för den digitala arbetsplatsen - som alltid ligger i framkant.

Det forum och den samverkansgrupp som hanterar arbetet på den strategiska och taktiska nivån, leds av representanter från E-klient och bemannas av representanter från medlemmarna.

Strategi och vägval - 3+ år

Området Strategi och vägval omfattar ett forum för samverkan mellan E-klients medlemmar. I detta forum diskuterar man och kommer överens om strategiskt viktiga frågor och målsättningar som rör den digitala arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om att ta fram policys och göra funktionella kravställningar för ny och befintlig teknik. Det handlar också om att göra viktiga vägval för användning av grundläggande delar, som operativsystem, samarbetsverktyg, hantering av mobila enheter och liknande. Andra viktiga frågor som hanteras i forumet är omvärldsbevakning, kompetensuppbyggnad och hur man ska realisera E-klients vision.

Taktiskt - 1-3 år

För att säkerställa att arbetet som genomförs följer verksamhetsplaner och de utmaningar som finns, är den taktiska samverkansgruppen en av våra viktigaste förankringspunkter. Det är i denna gruppering vi prioriterar och fastslår våra planer för de närmaste åren. Detta för att säkerställa att vi hela tiden arbetar mot de strategier och mål som beslutats inom E-klient.

Operativt - 0-1 år

Inom vårt operativa område arbetar vi med den dagliga utvecklingen av E-klient. Operativt hanterar vi åtskilliga verktyg, stödjande dokumentet och riktlinjer.

Förutsättningar

Organisationer som erbjuds E-klient:

  • Regioner
  • Kommuner
  • Statliga myndigheter

Licenser

För att kunna använda E-klient måste din organisation vara licensierad mot Microsoft enligt aktuellt regelverk. Att använda Microsofts produkter är överenskommet av E-klients kundgrupp. Om behov uppstår kan E-klient komma att utökas med andra plattformar.

Det här behöver din organisation göra

Allt som ingår i E-klient får din organisation tillgång till via en portal där verktyg, dokumentation med mera går att hämta. Det ni själva måste göra är att ansvara för egen drift och support av den egna digitala arbetsplatsen (klientplattformen) samt driva lokala projekt för att införa E-klient. Om din organisation behöver stöd för att införa E-klient kan detta avtalas separat.

Beställ E-klient

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. 
Till formuläret

För tillfället kan vi inte ta emot beställningar via formuläret ovan från myndigheter, var vänlig att istället kontakta info@eklient.it om ni vill beställa tjänsten.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Till toppen av sidan