Två nya stödjande HSA-dokument

HSA Förvaltning har tagit fram två nya dokument som vi hoppas ska vara till nytta. ”HSA på 5 minuter” kan till exempel användas som en kort introduktion till kollegor, chefer och medarbetare hos leverantörer. ”Checklista vid överlämning från befintlig till ny HSA-ansvarig” är tänkt att vara ett stöd och ett komplement till den egna planeringen vid byte av HSA-ansvarig.

Till toppen av sidan