1177 Vårdguiden mobiliserar i pandemin

Utbrottet av covid-19 har satt 1177 Vårdguiden i krisens centrum. Användning och belastning har slagit flerdubbla rekord. På kort tid har Inera lyckats öka kapaciteten, så att så många som möjligt ska få den hjälp de behöver. Snart är det dessutom dags att hjälpa regionerna och invånarna med stöd till massvaccinationer. ”Det är en dramatisk tid”, säger Sofie Zetterström, affärsområdesansvarig för 1177 Vårdguiden, på Inera.

Sofie Zetterström, affärsområdesansvarig för 1177 Vårdguiden på Inera
Sofie Zetterström är affärsområdesansvarig för 1177 Vårdguiden.

När belastningen på 1177 Vårdguiden på telefon var som högst en dag i mars ringde 160 000 personer till 1177 för att be om råd. Över 80 000 kom aldrig fram. I vissa regioner tredubblades medelväntetiden. De som fick vänta allra längst fick vänta fyra timmar.

– Men i de här tiderna verkade det helt enkelt vara värt att vänta fyra timmar för att få hjälp. Vi har aldrig någonsin mött ett så högt tryck på våra tjänster, berättar Sofie Zetterström.

– Vi förstod ganska snart att vi måste agera snabbt och jobbade därför nästan dygnet runt för att se till att kapaciteten skulle räcka. Bland annat importerade vi utrustning från utlandet för att klara trycket. Samtidigt fick regionerna kämpa för att kunna kalla in sjuksköterskor så att fler kunde svara på frågor från alla invånarna.

Först handlade samtalen om förkylningssymtom och ont i halsen. Senare handlade det mer om bröstsmärtor och svårigheter att andas. Sedan pandemins start har redaktionen för webbplatsen 1177.se varit i nära kontakt med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SOS Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hela tiden anpassas och samordnas informationen också med regionerna. Även det beslutsstöd som telefonsjuksköterskorna använder uppdateras löpande.

– För oss som arbetar med 1177 Vårdguiden är det otroligt viktigt att invånarna får korrekt information och därför är vi mycket noga med hur vi tar fram informationen. Även om det är pressat tidsmässigt fortsätter vi hela tiden att kvalitetssäkra. Totalt samarbetar redaktionen för 1177.se med cirka 350 faktagranskare från vården runtom i Sverige, säger Sofie Zetterström,

För att förbättra tillgängligheten till sjukvårdsrådgivning har Inera tagit fram ett nationellt knappval i 1177 Vårdguiden på telefon för covid-19. Den som ringer kan välja knappval 9 för att bli kopplad till en nationell kö för kontakt med sjuksköterska för frågor om just covid-19. Det finns även ett särskilt knappval för mer allmänna frågor som kopplas till 11313, ett informationsnummer som SOS Alarm använder för personer som inte behöver sjukvårdsrådgivning.

Ett utbildningsmaterial och en lösning för distans- och hemarbetsplatser till telefonsjuksköterskor har tagits fram.

Nya e-tjänster har utvecklats. Bland annat har Inera anpassat tjänsten Egen provhantering så att invånare kan beställa provtagning för covid-19- tester via hemtest eller på provtagningsenhet, och få svaret direkt genom att logga in på 1177. I november gjordes nästan 500 000 provtagningar på det sättet.

Totalt loggade 14 miljoner in på e-tjänsterna under november månad. Det kan jämföras med de nära 5 miljoner inloggningar som gjordes vid samma tid året innan.

– Covid-19-pandemin är ännu inte över. Den andra vågen är här. Vi ser åter rekordmånga som söker sig till oss. I november gjordes 20 miljoner besök på 1177.se vilket till och med är mer än i mars då pandemin på allvar tog fart. Nu förbereder vi oss för att stötta regionerna och invånarna för massvaccinationer, säger Sofie Zetterström.

– Krisen har visat vilken samhällskritisk funktion 1177 Vårdguiden är och att svenskarna litar på att det vi levererar är pålitligt. Det tar vi med oss nu när vi fortsätter vårt uppdrag att digitalisera sjukvården i Sverige.

Till toppen av sidan