Aktuellt

Yngre och medelålders kvinnor är 1177 Vårdguidens främsta ambassadörer

Så gott som alla i Sverige känner till 1177 Vårdguiden (99 procent) och de som allra helst rekommenderar tjänsten är yngre och medelålders kvinnor. Även äldre män har blivit klart mer benägna att rekommendera jämfört med förra året. Det visar en undersökning om svenskarnas attityder kring varumärket 1177 Vårdguiden.

Under december 2020 gjordes en undersökning som handlade om svenskarnas uppfattningar kring 1177 Vårdguiden. Drygt 2 000 personer valdes ut från en webbpanel, som motsvarade ett tvärsnitt av Sveriges befolkning, med en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi.

I undersökningen ställdes bland annat frågan om hur benägen man var att rekommendera 1177 Vårdguiden till andra. I gruppen kvinnor under 64 år var det flest som rekommenderade tjänsten, efter en kraftig ökning mellan 2019 och 2020. Bland män är bilden spegelvänd då äldre män är klart mer benägna att rekommendera 1177 Vårdguiden än medelålders och framförallt, yngre män.

Under pandemiåret har 1177.se fortsatt att utvecklas till en nationell samlingsplats med information om covid-19. Den så kallade ”Corona-effekten” verkar vara tydligast bland unga och medelålders kvinnor som i högre utsträckning har tagit del av den information som finns. De främsta anhängarna visar sig vara kvinnor mellan 18 och 29 år medan de yngre männen i samma ålderskategori minskade sina rekommendationer under perioden.

Under 2020 ökade nivåerna i samtliga grupper i undersökningen som tyckte att 1177 Vårdguiden är samhällsnyttig. Kraftigast märktes utvecklingen bland kvinnor upp till 64 år där två av tre anger maxvärdet på skalan. Denna grupp av kvinnor är de mest frekventa användarna av 1177.

Stor kännedom om 1177 Vårdguiden

  • 99 procent har hört talas om 1177 Vårdguiden.
  • 95 procent känner till telefonnumret 1177 för information om hälsa och vård.
  • 79 procent har också någon gång ringt 1177 Vårdguiden på telefon.
  • 93 procent känner till 1177.se som en webbplats med information om hälsa och vård.
  • 84 procent har någon gång besökt 1177.se.
  • 61 procent säger att de gärna rekommenderar 1177 Vårdguiden för andra, vilket kan jämföras med 56 procent så kallade ”ambassadörer” år 2019.

Om undersökningen

Varumärkesmätningen har genomförts på nationell nivå 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 samt 2014. Avsikten är att ta reda på allmänhetens bild av tjänsten. Undersökningen har utförts som en kvantitativ studie i en webbpanel (Userneeds) som består av ca 130 000 svenskar. De 2015 personer som har besvarat undersökningen på nationell nivå har en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi. Även om urval och svarande är representativa med avseende på ålder, kön och region är det alltid (för en webbpanel) en grundläggande förutsättning att man har tillgång till dator, smartphone eller läsplatta samt internetanslutning. Detta innebär att de som saknar denna tillgänglighet inte har möjlighet att ingå i urvalet (undertäckning). Datainsamlingen genomfördes i december 2020 av Origo Group.

Till toppen av sidan