Aktuellt

1177 Vårdguiden - främsta valet för råd kring covid-19

Den som är orolig för sin egen eller någon annans hälsa på grund av covid-19, vänder sig i första hand till 1177 Vårdguiden för att få råd. 1177 Vårdguiden är regionernas samlade kanaler och erbjudanden till invånarna, som i stort sett alla känner till och allt fler vänder sig till som ett första steg då de behöver vägledning. Under 2020 gjordes 175 miljoner besök och nära 100 miljoner inloggningar på 1177.se.

Bild som beskriver att man söker främst på 1177 om råd kring sjukdomar, jämfört med andra webbplatser
De flesta söker information på 1177.se. när det gäller sjukdomar och råd kring hälsa.

Samhällsnyttig, professionell, pålitlig, trygg och en tjänst som förenklar och är smidig. Så beskrivs 1177 Vårdguiden i en undersökning av svenskarnas attityder kring varumärket 1177 Vårdguiden. Undersökningen som gjordes under december 2020, besvarades av drygt 2 000 personer som valts ut i en webbpanel för att motsvara ett tvärsnitt av Sveriges befolkning, med en representativ fördelning mellan ålder, kön och geografi.

Enligt undersökningen känner i stort sett alla till 1177 Vårdguiden. Hela 99 procent har hört talas om varumärket, vilket kan jämföras med förra årets undersökning som låg på 98 procent. Drygt fyra av fem (81 procent) har dessutom ett stort förtroende för 1177 Vårdguiden. Därmed har förtroendet ökat något jämfört med förra året då siffran var 78 procent.

- Det är mycket glädjande att så många uppskattar och litar på 1177 Vårdguiden. Inte minst nu under pandemin då behovet av information och kontakt med vården är extra stort. 1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats med information och tjänster inom hälsa och vård. Det hade inte varit möjligt utan det viktiga samarbetet mellan alla 21 regioner, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden på Inera, som är det region- och kommunägda bolaget som ansvarar för 1177 Vårdguiden på regionernas uppdrag.

På frågan vart man i första hand vänder sig om man är orolig för sin egen eller någon annans hälsa, när det gäller stöd och vägledning kring covid-19, svarar 53 procent 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden första valet vid sjukdomsfrågor
Om man är sjuk eller någon i familjen är sjuk och vill kontakta vårdpersonal (via telefon, en app, chatt, videosamtal eller e-tjänster) för att fråga om råd, vänder de flesta sig till 1177 Vårdguiden (61 procent). I andra hand (18 procent) kontaktas vårdcentralen. Förra året var det 53 procent som vände sig till 1177 Vårdguiden och 22 procent till vårdcentralen.
Anledningen till att de vänder sig till 1177 Vårdguiden är främst för att de vill få kontakt med kompetent vårdpersonal, tillgängligheten, personlig hjälp samt att det upplevs som tryggt.
Undersökningen visar också att den som blir sjuk och behöver fråga om råd eller få information på internet, i de flesta fall söker information på 1177.se. Endast 10 procent uppger att de i första hand väljer att söka informationen via Google.

Om du eller någon i din familj behöver råd kring sjukdom  vart söker du information?

Om man är sjuk eller någon i familjen är sjuk och vill kontakta vårdpersonal (via telefon, en app, chatt, videosamtal eller e-tjänster) för att fråga om råd, vänder de flesta sig till 1177 Vårdguiden (61 procent). I andra hand (18 procent) kontaktas vårdcentralen. Förra året var det 53 procent som vände sig till 1177 Vårdguiden och 22 procent till vårdcentralen.

Fler använder e-tjänsterna
Allt fler använder 1177.se och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Undersökningen visar att hela 84 procent av de tillfrågade någon gång har besökt webbplatsen 1177.se. Nära 81 procent uppger att det använt e-tjänsterna under 2020. Det är en stor ökning om man jämför med 2019 då 69 procent uppgav att de använt e-tjänsterna och 2018 då bara 60 procent sa att de någon gång använt e-tjänsterna. Det är mer än de som ringer till 1177 på telefon. Enligt undersökningen har 79 procent någon gång ringt till 1177.

I vilken omfattning har ni använt 1177:s tjänster

Stor kännedom om 1177 Vårdguiden
99 procent har hört talas om 1177 Vårdguiden.
95 procent känner till telefonnumret 1177 för information om hälsa och vård. 79 procent har också någon gång ringt 1177 Vårdguiden på telefon.
93 procent känner till 1177.se som en webbplats med information om hälsa och vård
84 procent har någon gång besökt 1177.se.
61 procent säger att de gärna rekommenderar 1177 Vårdguiden för andra. Detta kan jämföras med 56 procent år 2019.

Till toppen av sidan