Aktuellt

Utökade möjligheter i Öppen testmiljö

Utbudet i Ineras tjänst Öppen testmiljö har ökat och systemleverantörerna visar stort intresse för de nya möjligheterna. Nu finns också tjänsterna 1177 webbtidbok, 1177 inkorg och Infektionsverktyget med i testmiljön som är till för att göra anslutningen till Ineras nationella infrastruktur så smidig som möjligt.

Bild på Jörgen Larsson från Nordic Medtest
Jörgen Larsson, kvalitetsansvarig och verksamhetsspecialist på Nordic Medtest.

Öppen testmiljö förvaltas av Ineras dotterbolag Nordic Medtest och fungerar som en utvecklingsmiljö där systemleverantörer kan testa hur deras tekniska miljöer passar ihop med Ineras nationella infrastruktur innan leverans och anslutning ska ske på riktigt. Eftersom flera kunder delar på testmiljön är prislappen låg, något som gör att även mindre aktörer har möjlighet att testa sina system mot Ineras tjänster.

– Öppen testmiljö är en möjlighet att höja kvaliteten på det som slutligen ska levereras till kommuner och regioner. Genom att testa sitt it-system i Öppen testmiljö får man redan på ett tidigt stadium veta vad som fungerar och inte, både tekniskt och juridiskt, säger Jörgen Larsson, kvalitetsansvarig och verksamhetsspecialist på Nordic Medtest.

Hög kundnöjdhet
En nyligen genomförd kundundersökning för de som använder Öppen testmiljö visar på hög kundnöjdhet. Bland annat säger systemleverantörerna att de tack vare testmiljön bättre kan tillgodose regionens och kommunens behov. En av de kunder som svarat på undersökningen är leverantören Cambio HealthCare Systems AB som utvecklat vårdinformationssystemet Cosmic.

– Öppen testmiljö gör att vi kan testa anslutningar till Ineras tjänster under utvecklingsfasen, vilket leder till att vi kan se hur informationen presenteras i exempelvis Nationell patientöversikt, och på så sätt uppnå en högre kvalitet på den färdiga produkten. I och med att vi kan testa mot Öppen testmiljö så har vi lättare att lösa eventuella problem och vi kan verifiera vår produkt när ändringar sker, säger Olof Allard, Product Owner Integrations R&D på Cambio.

Nya tjänster testmiljön
1177 webbtidbok, 1177 inkorg och Infektionsverktyget är de tjänster som senast lagts till i testmiljön. Enligt kundundersökningen är just ett större utbud med möjlighet att testa fler av Ineras tjänster något som systemleverantörerna efterfrågar. Inera vill vara lyhörda och proaktiva i kunddialogen kring vilka behov som finns nu och som kan uppstå i framtiden.

– Vi jobbar aktivt med att försöka fånga upp och tillgodose alla behov i så stor utsträckning som möjligt. Faktum är att vi har fler tjänster på gång just nu. Det finns dock tjänster som av olika anledningar inte passar i Öppen testmiljö. Det kan till exempel röra sig om en tjänst som bara någon enstaka systemleverantör är intresserad av och i sådana fall kan andra lösningar lämpa sig bättre. Sedan vill man inte att miljön ska bli allt för komplex, säger Jörgen Larsson.

De tjänster som står näst på tur att läggas till i Öppen testmiljö är Informationsutlämning till kvalitetsregister, Formulärhantering och Elektronisk remiss.

Till toppen av sidan