Aktuellt

Två röster om fördelarna med nya Digitalt möte

Den uppdaterade versionen av Ineras tjänst Digitalt möte innehåller flera nya funktioner och förbättrad ljud-och bildkvalitet. Ansvariga vid Övertorneå kommun och Region Stockholm berättar om fördelarna med att på ett säkert sätt kunna överbrygga långa avstånd och ge habiliterande insatser till fler invånare.

Ronnie Widmark, e-hälsosamordnare på Region Stockholm.
Ronnie Widmark, e-hälsosamordnare hos Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm.

Ineras tjänst Digitalt möte har utvecklats för att möta kundernas behov att vara flexibla och samtidigt kunna erbjuda säkra och skyddade möten på distans. Med den uppdaterade versionen behöver man inte ladda ner ett särskilt program till sin dator utan tjänsten kan användas direkt i webbläsaren.

Det är en stor fördel. Dessutom tycker jag att tjänsten har blivit enklare att använda jämfört med tidigare versioner. Vi använder Digitalt möte till säkra samverkansmöten mellan personal inom vården, boende och skola för exempelvis handledning eller kurser, men också i kontakten med invånare, säger Ronnie Widmark, e-hälsosamordnare hos Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm.

Videomöten har förbättrat möjligheten att erbjuda råd- och stödinsatser till invånare som av olika skäl inte kan, hinner eller vill besöka våra fysiska mottagningar, menar han.

– Tack vare att vi kan erbjuda säkra och skyddade videomöten, kan vi ge habiliterande insatser till fler invånare. Under pandemin blev det extra tydligt hur angeläget det är att kunna erbjuda säkra distansmöten. Det är viktigt för oss att kunna vara flexibla och lyhörda i hur möten kan genomföras. Tjänsten spelar en betydande roll i vår verksamhet, säger Ronnie Widmark.

Aina Bleikvassli, Övertorneå kommun.
Aina Bleikvassli, projektledare för digitalisering inom äldreomsorgen i Övertorneå kommun.

Möjligheten att kunna genomföra möten på distans blir särskilt viktig i kommuner och regioner där avståndet mellan invånare och exempelvis vårdcentral är långt. Aina Bleikvassli, projektledare för digitalisering inom äldreomsorgen i Övertorneå kommun, framhåller vikten av att kunna undanröja geografiska hinder med hjälp av Digitalt möte.

Övertorneå är en kommun med långa avstånd. Vi behöver distansöverbryggande teknik för att slippa transporter både vad gäller vårdpersonal och invånare. Vid hembesök kan det vara nödvändigt att flera professioner är involverade, något som kan bli krångligt för både personal och invånare om alla behöver närvara fysiskt. Vissa invånare känner sig dessutom tryggare när endast ett fåtal eller en person är med på plats. Med Digitalt möte kan man vara mer flexibel i den här typen av situationer så att någon från vårdpersonalen besöker invånaren och övriga deltar på distans, säger Aina Bleikvassli.

Till toppen av sidan