Aktuellt

Telias e-postservrar får nya IP-adresser

Telias e-postservrar kommer att bytas ut vilket innebär att de kommer att få nya IP-adresser. Det kan påverka utskick som görs från SITHS Admin.

Din organisation behöver lägga till undantag för Telias e-postservrar i ert spam-filter och/eller i er DNS om ni

  • använder ett spam-filter som kontrollerar avsändande e-postserver enligt standarden Sender Policy Framework, SPF, eller liknande
  • har konfigurerat SITHS Admin till att använda den egna e-postdomänen som avsändande e-postadress.

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan