Aktuellt

Säkerhetstjänster Spärr och Samtycke uppdateras i oktober

Den 4 oktober släpps en mindre uppdatering av Spärrtjänsten, och den 11 oktober produktionssätts en ny version av Samtyckestjänsten i syfte att öka stabiliteten och tillgängligheten.

Uppdatering av Spärrtjänsten 4 oktober

Den 4 oktober sker en mindre uppdatering av Spärrtjänsten som innebär att en speciell knapp för att byta uppdrag kommer att införas i tjänstens administrationsgränssnitt.

Spärrtjänsten kommer att fungera som vanligt under uppdateringen.

Läs mer om den nya versionen av Spärrtjänsten i release notes.

Ny version av Samtyckestjänsten 11 oktober

Den 11 oktober produktionssätts en ny version av Samtyckestjänsten i ny driftsmiljö med ny driftsarkitektur. Flytten till den nya driftsmiljön görs för att framtidssäkra Samtyckestjänsten så att den är stabil och har god tillgänglighet. Flytten påverkar inte de tjänster som är anslutna till Samtyckestjänsten.

Den nya versionen innebär bland annat följande förändringar:

  • Adressen till administrationsgränssnittet ändras för både internet och Sjunet, https://samtyckestjanst.inera.se/, dvs samma adress gäller för bägge näten.
  • Grafiken i administrationsgränssnittet ändras.
  • Behörigheten för att kunna använda administrationsgränssnittet ändras.

Den nya versionen av Samtyckestjänsten produktionssätts på kvällen den 11 oktober, då tjänsten inte kommer att vara tillgänglig under en period om 30 minuter mellan klockan 20:00-21:00.

Läs mer om den nya versionen av Samtyckestjänsten i release notes.

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Vill du få nyheter om Säkerhetstjänster som e-post?

Till toppen av sidan