Aktuellt

Så ska fler kunna ansluta till SDK

För att stötta kommuners och regioners anslutning till tjänsten Säker digital kommunikation, SDK, har Inera startat upp ett införandeprojekt.

Annika Liljegren berättar om nästa steg i införandeprojektet för Säker digital kommunikation.

Under april har förvaltningen av Säker digital kommunikation på Inera hållit informationsmöten där hundratals deltagare medverkat för att få mer information om anslutning till tjänsten. För att växla upp anslutningstakten genomförs nu ett stort införandeprojekt.

– Vi är mycket glada att det redan nu är flera organisationer som har beställt tjänsten och påbörjat anslutning. Eftersom tjänsten bygger på att många organisationer är anslutna vill vi nu öka anslutningstakten och därför har vi nu ett införandeprojekt på plats som på olika sätt kommer stötta organisationer som vill ansluta till tjänsten, säger Annika Liljegren, tjänsteansvarig för Säker digital kommunikation på Inera.

Införandeprojektet påbörjas under våren

Projektet kommer under våren att etablera dialog med organisationer som har visat intresse för att ansluta till tjänsten. Dels för att stötta dem i arbetet, dels för att skapa transparens kring andra organisationers planering. Förutom vårens informationsmöten deltar Inera på e-hälsomässan Vitalis med en workshop om SDK den 18 maj.

– Under två timmar kommer vi svara på frågor om tjänsten och anslutningsprocessen, säger Oskar Spanne, ansvarig för införandeprojektet SDK.

Vad är vinsten med Säker digital kommunikation?

– Den önskade effekten är att det blir tryggare, enklare och snabbare vid myndighetsutövning genom att utbyte av känslig information underlättas, säger Annika Liljegren.

Vad behöver organisationer göra för att ansluta?

– För att en organisation ska kunna ansluta krävs en del förarbete. Det gäller inom områdena verksamhet, informationssäkerhet och teknik. Dessutom är det viktigt att veta att de parter man vill kommunicera med också kommer att ansluta i närtid, säger Annika Liljegren.

Kontakt

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Oskar Spanne, ansvarig för införandeprojektet SDK, på mejl: SDKinforande@inera.se

Till toppen av sidan