Aktuellt

Region Halland först ut att migrera till nya HSA

Arbetet med att utveckla en ny teknisk plattform för grunddata och katalog och migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen pågår för fullt. Region Halland var först ut av Ineras kunder med förberedelser och tester i ett pilotprojekt som gett många lärdomar inför fortsatt migrering av andra berörda organisationer.

Med hjälp av informationen i Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård via olika webbtjänster. HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system. I dagsläget innehåller HSA främst uppgifter om verksamheter inom vård och omsorg, men kan i princip innehålla uppgifter om vilken annan offentlig verksamhet som helst. 

Inera driver ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog som på sikt ska kunna rymma information inom fler verksamhetsområden än hälso- och sjukvården. Plattformen ska också kunna rymma andra kataloger och grunddata som idag hanteras separat på Inera. 

Halland först ut i migrering till ny teknisk plattform

Kunderna migreras successivt till den nya tekniska plattformen för grunddata och katalog i ett projekt som beräknas pågå till och med december 2024. Migreringsarbetet tillsammans med berörda organisationer startade under hösten 2023 och kommer att pågå parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet. 

En viktig del i utvecklings- och migreringsarbetet är att några kunder agerar piloter och därmed kan bidra med värdefulla erfarenheter. Först ut som pilotprojekt är Region Halland, där Magnus Öberg är HSA-ansvarig och Karoline Koinberg ställföreträdande HSA-ansvarig. Organisatoriskt tillhör de enheten IT och Digitalisering. 

Bild på Magnus Öberg
Magnus Öberg arbetar som HSA-ansvarig i region Halland.

– Men arbetet med HSA är inte i första hand en teknisk fråga, utan en mycket viktig verksamhetsfråga. HSA är en viktig infrastruktur för oss i regionen och informationen som finns i HSA måste alltid hålla hög kvalitet, säger Magnus Öberg och betonar vikten av att både personal och invånare enkelt kan hitta rätt kontaktuppgifter inom hälso- och sjukvården. 

Men när det gäller arbetat med att förbereda för migreringen till den nya plattformen handlar det förstås en hel del om tekniska frågor. I pilotprojektet synkas informationen från Hallands befintliga interna HSA-katalog till en testversion av en ny nationell HSA-katalog byggd på den nya tekniska plattformen, en procedur som nu har upprepats ett antal gånger. 

Omfattande tester i tätt samarbete

Bild på Karoline Koinberg
Karoline Koinberg arbetar som ställföreträdande HSA-ansvarig i region Halland.

I arbetet med att genomföra dessa tester krävs samarbete mellan flera inblandade parter, såväl internt som externt. Magnus och Karoline framhåller att de har stor nytta av att ha jobbat länge tillsammans och att de kompletterar varandra väl. De har också hjälp av en extern it-leverantör, CGI, och från Ineras sida deltar ett team med medarbetare från såväl migreringsprojektet som HSA-förvaltningen och Ineras dotterbolag NMT som bygger den nya tekniska plattformen. 

När pilotarbetet startade hade Region Halland en intern katalog, Hallandskatalogen, som används för att synka totalt cirka 18 000 objekt till HSA-katalogen.

Vår utgångspunkt när vi gick in pilotprojektet är att vi är bra på det här. Vi har bra processer, bra kontroll och hög kvalitet på vår HSA-information. Därför borde testarbetet med synkning mot den nya plattformen vara relativt enkelt och smidigt och inte innehålla några större överraskningar. Men det stämde inte riktigt, konstaterar Karoline Koinberg. 

Upptäckta fel gav viktiga lärdomar

 – Vi upptäckte bland annat att vi hade fel i vår HSA-katalog som vi inte kände till, fel i våra nuvarande synkningar mot HSA som inte stoppades utan gick igenom i våra vanliga kontrollkörningar, men som upptäcktes när vi började synka mot den nya plattformen. Det var en viktig lärdom, att noll fel i kontrollkörningarna i nuvarande HSA inte innebar noll fel när vi synkade till den nya plattformen eftersom indatakontrollerna där är mycket noggrannare, förklarar Karoline Koinberg.   

Magnus Öberg framhåller också att det är mycket bra att synkningen görs både mot deras befintliga testmiljö och den nya plattformen: 

– Då kan vi på ett enkelt sätt hitta vad som skiljer sig åt. En annan sak som har fungerat bra i synkningsarbetet är den löpande kontakten och stödet från utvecklare och tekniker på NMT, detsamma gäller våra teknikresurser på CGI, fortsätter Magnus Öberg som har jobbat med HSA sedan tjänsten infördes i Region Halland, det vill säga cirka 15 år. 

Han är även medlem i HSA Policygrupp, en referensgrupp där ett antal regioner och kommuner ingår.  

HSA-ansvariga i Halland summerar sina erfarenheter så här långt

– Vi har lärt oss mycket under det här arbetet, men det har tagit mer tid än vi hade räknat med. Det är en erfarenhet som vi kan dela med oss till andra som ska göra samma arbete i sina organisationer, säger Magnus Öberg. 

Karoline Koinberg instämmer och tillägger: 

– Visst har vi gjort en del smärre fel under resan som vi har upptäckt och fått rätta till. Men i det stora hela har allt fungerat mycket bra. Vi vill poängtera att kontrollkörningar är superviktiga! Allt måste vara hyfsat rätt från början innan tester och migrering sker. Att den nya plattformen har rigida indatakontroller gör att kvaliteten i HSA-katalogen definitivt kommer att öka i samband med breddinförandet – och det är bra för oss alla. 

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan