Aktuellt

Räkna på nyttan vid införande av välfärdsteknik

Den 9 oktober anordnar SKR ett webbinarium som stöttar kommuner att bedöma nyttan av välfärdsteknik. Ineras analytiker Amanda Sundberg medverkar med en genomgång av hur nyttokalkyler kan användas som verktyg vid förändringsarbete för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter.

Ökad användning av välfärdsteknik kan ge den enskilda individen ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet samtidigt som kommunen kan få ökade möjligheter klara av de demografiska utmaningarna när andelen äldre i befolkningen blir allt större. Men det är inte alltid enkelt att införa välfärdsteknik. Vid SKR:s webbinarium den 9 oktober adresseras en del av utmaningarna genom två kommuner som deltar med praktikfall utifrån införande av läkemedelsautomater och digital nattillsyn. Med på webbinariet finns Amanda Sundberg, expert inom nyttokalkylering på Inera.

Hur deltar du och vad ska du tala om?
–Jag har stöttat projektledarna på SKR som har genomfört nyttokalkylerna för läkemedelsautomater och digital nattillsyn tillsammans med kommunerna. Jag kommer att gå igenom Ineras modell för nyttokalkylering och hur kommuner kan använda modellen och dess mallar på ett så effektivt sätt som möjligt vid införande av välfärdsteknik, säger Amanda Sundberg. SKR:s projektledare kommer också visa hur nyttokalkylsarbetet hänger ihop med förändringsledning.

Vilka utmaningar ser du hos kommunerna i detta förändringsarbete?
– De flesta vet att för att klara de demografiska utmaningarna så behöver vi digitalisera våra arbetssätt och bli mer effektiva. Samtidigt behöver vi värna om de äldres förutsättningar att till exempel vara trygga och självständiga. Att införa välfärdsteknik är ett sätt att möta behoven, men det behövs stöd för att räkna på nyttan med lösningarna och ta ett helhetsgrepp kring införandet.

Hur kan nyttokalkyler användas för att stötta kommunerna?
– Att arbeta strukturerat med nyttokalkylering underlättar för kommuner att fatta väl underbyggda beslut om att införa välfärdsteknik. Nyttokalkylerna kan också ligga till grund vid själva förändringsarbetet i omställningen till ett nytt arbetssätt.

Vilka vänder sig webbinariet om nyttokalkyler framför allt till?
– Primär målgrupp är verksamhetsutvecklare, digitala strateger, ledning och beslutsfattare inom socialtjänsten som arbetar med omställning eller beslut att införa välfärdsteknik.

Mer inspiration

Under Addas webbinarium Nyttokalkyl för offentlig sektor den 12 september diskuterar expertpanelen Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG och Amanda Sundberg, analytiker på Inera, hur nyttokalkylering kan fungera som ett bra verktyg för att räkna på en investering.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan