Aktuellt

Plattform för grunddata och katalog framtidssäkras

Ett nytt användargränssnitt för att söka efter kollegor och vårdverksamheter är en av nyheterna när tekniken bakom Ineras Katalogtjänst HSA uppdateras. "När projektet är färdigt har en helt ny plattform tagits fram som kan existera i 30 år till, där inte bara HSA-katalogen kan bo utan även andra typer av kataloger och grunddata", säger Filip Andersson, projektledare på Inera.

Med hjälp av informationen i Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård via olika webbtjänster. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system. HSA har funnits i omkring 30 år, och är idag en av de viktigaste grundläggande tjänsterna inom nationell e-hälsa. 

Under hösten 2021 påbörjade Inera ett projekt för att ta fram en ny teknisk plattform för grunddata och katalog. Projektets huvudsakliga uppdrag är att ersätta den befintliga plattformen för Katalogtjänst HSA med en ny, men planen är även att den nya plattformen ska kunna rymma information från andra verksamhetsområden än hälso- och sjukvården.  

- Den nya plattformen använder modern teknologi och byggs för att kunna växa över tid med både mer information och mer funktionalitet. I framtiden skulle plattformen kunna rymma till exempel information som behövs för att söka efter återvinningsstationer och få veta vilket avfall du kan lämna var, eller vilka skolor i landet som erbjuder vilket gymnasieprogram. Då skulle vi kunna återanvända både förvaltningskunskaper och teknisk funktionalitet för kvalitetssäkring av data, användarvänlighet, prestanda, tillgänglighet och säkerhet, förklarar Filip Andersson, projektledare på Inera. 

Nytt användargränssnitt för sökning förenklar för vårdpersonal

Är du trött på att sitta i växelns telefonkö när du söker efter en kollega i en annan region och vill hitta ett direktnummer? Är din ordinarie kontaktperson i kommunen på semester och du behöver hitta en kollega till denne? Är du nyfiken på hur regionens organisation ser ut?  

En del i projektet gällande ny plattform för grunddata och katalog var att ta fram ett nytt användargränssnitt för att söka efter kollegor och vårdverksamheter i HSA. Det nya gränssnittet lanserades i januari efter att det testats av en mindre grupp användare. Gränssnittet kan användas av alla med ett giltigt SITHS-kort och fungerar även på mobil och surfplatta. Mycket fokus har också lagts på användarvänlighet och anpassning till gällande lagstiftning för digital tillgänglighet. 

- Förhoppningen är att det nya gränssnittet upplevs betydligt mer användarvänligt och intuitivt än det gamla. Det kommer bli enklare att hitta information om personer, funktioner och enheter i kommuner, regioner och hos privata vårdgivare, säger Filip Andersson.

Projektets nästa steg

Redan nu pågår arbetet med att komplettera gränssnittet med funktionalitet för att administrera och kvalitetssäkra informationen i HSA. Ett nytt gränssnitt som underlättar administrationen av HSA och frigör tid för personalen är något som belystes i den nyttokalkyl som genomfördes av Inera år 2020. Utöver den tidsbesparing som sker vid användandet av det nya gränssnittet pekade nyttokalkylen på att projektet i sin helhet blir kostnadseffektivt för både kommuner och regioner. Där konstateras att den samlade nyttan efter fyra år skulle överstiga kostnaden för att investera i en ny teknisk plattform och en utökad förvaltning för grunddata och katalog.  

Utöver arbetet med gränssnittet sker ett förberedande arbete för att organisationer som är anslutna till HSA ska kunna överföra sin information till den nya plattformen. Projektet har ett migreringsteam som förbereder sig för att aktivt hjälpa alla HSA-anslutna organisationer genom migreringsresan. 

- Avsikten är att övergången till den nya plattformen ska ge så liten påverkan som möjligt för de organisationer och tjänster som är anslutna till HSA. Med hjälp av indatakontroll kommer vi också att förhindra att information som inte följer gällande regelverk alls skrivs in i katalogen, säger Filip Andersson.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan