Aktuellt

Öppen testmiljö säkrar teknik för digitala kallelser

Region Skåne var först ut med att skicka kallelser från vårdcentraler, specialistmottagningar eller annan öppenvård, digitalt via 1177 Inkorg. Framöver väntas fler regioner använda tjänsten. Inte minst då det nu blir enklare för utvecklare och testare att få teknik på plats eftersom de kan använda Ineras tjänst Öppen testmiljö. Region Örebro län har nyligen använt testmiljön för tjänsten 1177 Inkorg. Flera leverantörer stöttar de 21 regionerna med att använda Öppen testmiljö för införandet av 1177 Inkorg.

Skärmbild av kallelse till provtagning i 1177 Inkorg.

Den är som ett ”mini-Inera”, testmiljön som förvaltas av Nordic Medtest, som är ett dotterbolag till Inera. Här finns Journalen, Nationella tjänsteplattformen, Nationell patientöversikt, Personuppgiftstjänsten, Säkerhetstjänsterna och nu även 1177 Inkorg. Här kan utvecklare och leverantörer se hur deras tekniska miljöer passar ihop med Ineras och testa med verklighetslika testdata innan leverans och anslutning sker. För under ytan är tekniken mycket komplex, bland annat på grund av hög säkerhet, juridiska snårigheter och integration med mängder av olika system som är beroende av varandra.

Maria Bülow, som är samordnare för nationella tjänster i Region Örebro län, har länge efterfrågat möjligheten för leverantörer som regionen använder sig av, att kunna använda Öppen testmiljö.

– Jag har vetat om att det finns en öppen testmiljö och har väntat länge på att det ska gälla för flera av Ineras tjänster. När jag fick höra att det gick att använda den öppna testmiljön även för digitala kallelser och 1177 Inkorg började vi så fort som möjligt med projektet. Vi som region har jättemycket att vinna på att våra leverantörer utvecklar och testar mot Ineras öppna testmiljö, både när det gäller tid och kvalitet. En av anledningarna till att vi i Region Örebro län vill använda 1177 Inkorg är för att det kommer att underlätta både för oss och våra länsinvånare då vi kan koppla de digitala kallelserna direkt till de webbtidböcker vi redan har infört i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Beroende av leverantörer

Det är många regioner som är beroende av sina leverantörer för att integrera digitala tjänster från Inera med sina egna system. Ofta har inte leverantörerna kunnat göra tester hela vägen från sina system till Ineras miljöer. Det har inneburit att leverantörer har fått bygga på sin egen kammare och hoppats på att det ska fungera. Först när tjänsten har hamnat i regionens egen testmiljö har de kunnat se så allt ser bra ut. Just nu har fyra leverantörer valt att använda möjligheten att på ett tidigt stadium testa sin tjänst med hjälp av Öppen testmiljö. Dessa är Tietoevry, Cambio, Sectra och Visiba Care. Fler leverantörer är på gång att ansluta.

Annika Moen från Tietoevry är kravanalytiker och testledare för projektet kring 1177 Inkorg i Region Örebro. Enligt henne var tillgången till Öppen testmiljö helt avgörande för att projektet skulle hinna göras enligt tidplan.

- Att vi fick tillgång till testmiljön har varit helt avgörande i vårt projekt. Vi har kunnat köra demos för kundgrupper där de fått se hur meddelandet kommer att se ut direkt. Vi har sett hur kallelserna sett ut och hur bilagorna presenteras i 1177 Inkorg. Det har vi tidigare aldrig kunnat. Tidigare var jobbet att testa väldigt omständligt. De som jobbat med Öppen testmiljö har gett oss mycket bra stöd och snabb feedback. Vi är väldigt nöjda. Det enda vi önskar är att det fanns fler tjänster som kunde testas i den här miljön, säger hon.

Hög säkerhet

1177-miljön innehåller en hel del känslig information och leverantörerna måste hantera både säkerhetskrav och juridiska snårigheter för att hamna rätt. Integrering innebär också att flera andra system och funktioner som är kopplade till exempelvis behörighetssystem påverkas. Säkerheten är hög i testmiljön.

Enligt Björn Pettersson, som jobbar med förvaltning av Öppen testmiljö på Nordic Medtest, är det en stor fördel för systemleverantörer att kunna testa innan de levererar till sina kunder, som bland annat är regionerna.

– Integrationen med deras system går bättre och smidigare. Alla parter i ett projekt ser vad som fungerar bra och vad de måste lägga mer tid på för att det ska fungera. Alla får en tydlig gemensam bild av situationen och tidplanen, säger han.

Öppen testmiljö startade som ett projekt under 2018. Resultatet gick in i förvaltning från början av 2021 och är nu en fristående tjänst från Inera.

– Ofta används tjänsten av kunder som ska integrera med Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ, men det senaste året har intresset vuxit för infrastrukturtjänster och tjänster som 1177 Inkorg. Personuppgiftstjänsten och Säkerhetstjänsterna finns tillgängliga och införande av Infektionsverktyget pågår. På sikt planerarar vi att bygga ut testmiljön ytterligare så att den kan användas av fler regioner och leverantörer, säger Jörgen Larsson, tjänsteansvarig för Öppen testmiljö.

Skiss som visar Öppen testmiljö.
Ofta har inte leverantörerna kunnat göra tester hela vägen från sina system till Ineras miljöer. Det har gjort att leverantörer har fått bygga på sin egen kammare och hoppats på att det ska fungera. Nu kan de direkt använda Ineras öppna testmiljö.
Till toppen av sidan