Aktuellt

Obligatoriskt att ha en strategiskt ansvarig för HSA

Sedan december 2021 är det ett krav på HSA-anslutna organisationer att ha en strategiskt ansvarig person för HSA. Det framgår i den bilaga till Ineras kundavtal som specificerar villkoren för HSA. Bilagan kallas för Beskrivning och tjänstespecifika villkor, och brukar förkortas BTV.

Den strategiskt ansvariga personen ska kunna vara ett stöd för HSA-ansvarig och kunna hjälpa till vid behov – som till exempel när resurserna i den lokala HSA-förvaltningen inte räcker till eller när lokala HSA-frågor behöver lyftas på ledningsnivå. Dock behöver inte namnet på den strategiskt ansvariga personen anges i organisationens HPT Producent.

Till toppen av sidan