Aktuellt

Nytt format för http-headers i svarsmeddelanden från årsskiftet

I mars 2024 kommer Nationella tjänsteplattformen, NTjP, att gå över i containerdriftmiljö. I samband med tester har det visat sig att HTTP-headers på svarsmeddelanden till tjänstekonsumenter konverteras till camel case i den nya containerplattformen. Förändringen bör inte innebära någon skillnad för applikationer som läser svarsmeddelandena, eftersom HTTP-headers ska anses vara case insensitive.

Camel case, eller kamelnotation på svenska, är ett sätt att skriva sammansättningar av ord med stor bokstav på varje orddel.

Exempel på konverterade headers:

Utan camel case Med camel case
x-skltp-correlationid X-Skltp-Correlationid
x-rivta-original-serviceconsumer-hsaid X-Rivta-Original-Serviceconsumer-Hsaid

Förändringen bör inte innebära någon skillnad för applikationer som läser svarsmeddelandena, eftersom HTTP-headers ska anses vara case insensitive, eller skiftlägesokänsliga på svenska. Se IETF Datatracker RFC 2616 för mer information om meddelanderubriker. Vi vill dock upplysa om skillnaden för att berörda kunder ska hinna verifiera att deras konsumentsystem inte tar hänsyn till case vid eventuell hantering av rubriknamn på svarsmeddelanden.

För tjänsteproducenter påverkas inte headers alls; Nationella tjänsteplattformens headers ser ut precis som tidigare vid kommunikation med producentsystem.

Vid frågor, kontakta Inera Support

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Nyheter Nationella tjänsteplattformen

Vill du få nyheter om Nationella tjänsteplattformen som e-post?

Till toppen av sidan