Aktuellt

Nystart för tjänsten Hälsoläge kan begränsa sjukdomsutbrott

En ny version av tjänsten Hälsoläge kan ge myndigheter, regioner och kommunala aktörer effektivt stöd att bevaka utbrottsrisker och bedöma hälsotrender baserat på information om kontaktorsaker till 1177 på telefon. Tjänsten ägdes tidigare av Folkhälsomyndigheten och avvecklades i november 2023. Flera organisationer har efterfrågat fortsatt användning och nu har Inera gått ut med en offert om utveckling och förvaltning av Hälsoläge.

Tjänsten Hälsoläge baseras på strukturerad övervakning av samtalen till 1177 samt vetenskapligt framtagna metoder för epidemiologisk dataanalys. Dessa har påvisats kunna göra stor skillnad för att begränsa sjukdomsutbrott. Hälsoläge har också visat sig vara användbart för att bedöma risken för hälsopåverkan vid dricksvattenincidenter, vilket har kommit till stor nytta bland kommunala aktörer. Dessutom har tjänsten använts som kompletterande underlag för Folkhälsomyndigheten och regioner i deras övervakning av säsongsepidemier som influensa, covid-19 och RS-virus.

Första version ägdes av Folkhälsomyndigheten

Pär Bjelkmar, Inera.
Pär Bjelkmar, chef för sektion Första linjen på Inera.

Hälsoläge utvecklades i sin första version under 2012–2015 med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tjänsten driftsattes i januari 2016 och ägdes av Folkhälsomyndigheten tills den avvecklades den 1 november 2023. Beslutet om avveckling grundades bland annat på att tekniken som tjänsten byggde på var föråldrad och ytterligare investeringar hade behövts för att tjänsten skulle vara livskraftig på sikt.

– Nu undersöker Inera möjligheten att bygga en ny version av tjänsten som baserar sig på ny och modern teknik. De organisationer som visat intresse eller tidigare varit kunder till Folkhälsomyndigheten har fått en offert där vi erbjuder utveckling och förvaltning av Hälsoläge under 2024, säger Pär Bjelkmar, chef för sektion Första linjen på Inera.

Kostnadseffektiv återanvändning av infrastruktur

Pär Bjelkmar har en bakgrund som hälsoinformatiker på Folkhälsomyndigheten och medverkade i det samarbetsprojekt som resulterade i att tjänsten Hälsoläge kunde realiseras.

– Det är drygt tolv år sedan jag började jobba med det som blev Hälsoläge och det känns riktigt spännande att vi nu står vid ett nytt vägskäl där vi har möjlighet att bygga vidare på tidigare erfarenheter. Genom sekundäranvändning av hälsodata och att vi återanvänder mycket av infrastruktur som redan finns på plats kan vi erbjuda Hälsoläge till ett förhållandevis lågt pris. Det fanns mycket starka incitament att börja utveckla den första versionen av tjänsten redan 2012 och tyvärr är de än starkare idag med en accelererande klimatkris och försämrat säkerhetsläge, konstaterar Pär Bjelkmar.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan