Rapporter och resultat

Hälsoläge

Under 2024 undersökte Inera möjligheten att bygga en ny version av tjänsten Hälsoläge som tidigare ägdes av Folkhälsomyndigheten. En offert skickades till de kunder som tidigare använde tjänsten, men intresset var inte tillräckligt stort för att Inera ska ha kostnadstäckning för att utveckla och erbjuda en ny version av tjänsten.

Bakgrund

Tjänsten Hälsoläge utvecklades under 2012-2015 och användes därefter för att bevaka utbrottsrisker och bedöma hälsotrender baserat på information om kontaktorsaker till 1177 på telefon.

Tjänsten utvecklades med finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och ägdes av Folkhälsomyndigheten. Inera ansvarade för tjänstens applikationsförvaltning och drift. Folkhälsomyndigheten var själv användare av Hälsoläge, framför allt utifrån övervakning av influensa, covid-19 samt calici- och RS-virus. Sju regioner och ett sjuttiotal kommuner representerade som kommunalförbund, kommunalägda bolag eller egna förvaltningar abonnerade på tjänsten. De kommunala användarna representerades framför allt av dricksvattenleverantörer.

Den 31 oktober 2023 avvecklades tjänsten. Beslutet om avveckling grundades på att tekniken som tjänsten byggde på var förhållandevis dyr och ytterligare investeringar behövdes om tjänsten skulle vara livskraftig på sikt.

Efter diskussion med Folkhälsomyndigheten och ett antal befintliga kunder undersökte Inera under 2024 möjligheten att bygga en ny version av tjänsten, baserad på ny och billigare teknik och där ansatsen var att Inera skulle äga den och erbjuda den till myndigheter, regioner och kommunala aktörer.

Status i beredningen

Under 2024 skickade Inera ut en offert till de kunder som tidigare använde Hälsoläge, för att undersöka intresset av en ny version av tjänsten. Svaren visade att intresset inte var tillräckligt stort för att Inera ska ha kostnadstäckning för att utveckla och erbjuda en ny version av tjänsten enligt offerten.

Inera kommer att fortsätta undersöka alternativa finansieringsmodeller, exempelvis en mer central finansiering från kommuner och vattenproducenter.

Idégivare: Inera, Folkhälsomyndigheten och befintliga kunder till tjänsten (regioner och kommuner)

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan