Aktuellt

Nya publika certifikat i Nationella tjänsteplattformen

Inom kort kommer de publika certifikaten i Nationella tjänsteplattformen att bytas ut. De nya certifikaten kommer att ha samma hsa-id.

De nya certifikaten finns tillgängliga på Nationella tjänsteplattformens teknik-wiki.

Planerade datum för bytet:

  • TEST: 28 Augusti 2023
  • QA: 28 Augusti 2023
  • PROD: 11 September 2023

För mer information om aktuella certifikatstrukturer, se information på sidan PKI-struktur och rotcertifikat på Identifieringstjänst SITHS egen informationsyta.

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Nyheter Nationella tjänsteplattformen

Vill du få nyheter om Nationella tjänsteplattformen som e-post?

Till toppen av sidan