Aktuellt

Ny version av Ineras tjänst för säkra möten på distans

I september lanserades nya funktioner för att förbättra användingen av Digitalt möte. Thord Berglund, tjänsteansvarig på Inera, sammanfattar fördelarna med tjänsten som sparar tid och pengar för såväl den enskilda invånaren som den kommunala eller regionala verksamheten.

Vad är bakgrunden till förändringen, vilka behov såg ni?

Thord Berglund, tjänsteansvarig för Digitalt möte på Inera.
Thord Berglund är tjänsteansvarig för Digitalt möte på Inera.

– Digitala möten som hanterar känsliga personuppgifter över öppet nät måste ha stark autentisering. Detta innebär att inloggning med e-tjänstekort, Bank-id eller motsvarande krävs för att säkerställa säkerhet och behörighet. Mot den bakgrunden började tjänsten Digitalt möte byggas 2020 och har sedan dess utvecklats löpande för att möta kommuners och regioners behov. Tjänsten har stor användning med över 30 000 möten per månad och nu tar vi ytterligare steg för att förenkla användingen och öka kvaliteten i säkra möten på distans, säger Thord Berglund, tjänsteansvarig för Digitalt möte på Inera.

Vilka förbättringar har utvecklingen lett till för användaren?

– I september lanserade Inera en ny version av Digitalt möte som gör det enklare att ansluta till ett möte genom sin webbläsare och ger en förbättrad ljud- och bildkvalitet. Den nya versionen innehåller också flera nya funktioner, bland annat en handuppräckningsfunktion, notiser i mötet och möjlighet att växla mellan olika layouter beroende på hur många deltagare användaren vill se samtidigt i bild.

Vad är största nyttan för verksamheterna?

– Digitalt möte är en säker videokommunikationslösning som gör det möjligt för till exempel läkare, psykologer, jurister, socialtjänsten eller andra professionella som hanterar konfidentiell information, att ansluta till ett videomöte med gäster som har säkerställt sin identitet genom att ha blivit autentiserade genom Bank-id eller Freja e-id. Tjänsten sparar tid och pengar både för den enskilda invånaren och den kommunala eller regionala verksamheten.

Vilka användningsområden för tjänsten ser du hos landets kommuner?

– Inom skolhälsovården kan det exempelvis handla om säkra samtal mellan kurator, skolsköterska och elev. Skolan kan genomföra distansundervisning medan socialtjänsten kan genomföra flerpartsmöten mellan socialsekreterare, biståndshandläggare, brukare och terapeuter. Allt detta görs på ett säkert sätt som varken lagras eller sparas någonstans. Digitalt möte ger våra kunder och deras anställda friheten att utföra sitt jobb på ett tryggt och korrekt sätt. Vi har gjort det enkelt att bygga långsiktiga relationer online, utan att dela sekretessbelagd information med obehöriga.

Den nya versionen innebär en förändrad prismodell – hur påverkar det kunden?

– Det förenklar kostnadsfördelningen av tjänsten och gör den mer fördelaktig. Vissa kunder sparar upp till en fjärdedel på kostnaderna jämfört med tidigare upplägg.

Till toppen av sidan