Aktuellt

Nationella tjänsteplattformens migrering till containerdrift avbruten

Migreringen som påbörjades på morgonen idag den 15:e maj har rullats tillbaka på grund av problem med en delkomponent. Arbete pågår för att lösa det, och nytt datum för migrering kommer att meddelas senare.

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Nyheter Nationella tjänsteplattformen

Vill du få nyheter om Nationella tjänsteplattformen som e-post?

Till toppen av sidan