Aktuellt

Möjlighet att installera lokala Säkerhetstjänster för spärr, samtycke och logg upphör 2023

Den 1 januari 2023 upphör möjligheten att installera lokala Säkerhetstjänster för spärr, samtycke och logg. En av anledningarna är att intresset för den lösningen har minskat. Övriga tjänster som ingår i Säkerhetstjänster påverkas inte av beslutet.

Från och med 1 januari 2023 kommer det inte längre vara möjligt att göra lokala installationer av Säkerhetstjänster för spärr, samtycke och logg. Inera kommer då sluta underhålla befintliga versioner, och kommer inte heller erbjuda nya versioner.

En anledning är att allt fler regioner väljer att ansluta sina verksamhetssystem till nationella Säkerhetstjänster för att hantera spärrar, samtycken och åtkomstloggar. Det gör att intresset för att ha en lokal installation har minskat.

Den version av lokala Säkerhetstjänster som används idag bygger dessutom på äldre arkitektur och tredjepartskomponenter, vilket gör att den inte uppfyller vårdens höga krav på it-säkerhet och tillgänglighet.

Inera rekommenderar att organisationer som idag använder lokala installationer av Säkerhetstjänster för spärr, samtycke och logg går över till att använda nationella Säkerhetstjänster.

För de verksamheter som idag har lokala Säkerhetstjänster och inte planerar att gå över till nationella Säkerhetstjänster, finns alternativet att själv utveckla motsvarande funktionalitet med hjälp av tjänsternas tjänstekontrakt.

Säkerhetstjänsters IdP kommer fortsättningsvis kunna installeras lokalt

 Säkerhetstjänsters IdP påverkas inte av beslutet och kommer även fortsättningsvis att kunna laddas ner och installeras lokalt. Det beror på att det finns lokala behov som den nationella tjänsten inte kan tillgodose, bland annat att koppla IdP:n till en lokal katalog och att ingå i en federation.

För närvarande är det bara regioner som kan nyttja lokala IdP:er från Inera. Arbete pågår med att ta fram ett erbjudande för andra kundgrupper.

Notera att Inera inte tillhandahåller någon operativ support för en lokalt installerad IdP utan kunderna måste själva bygga upp den kompetens som behövs för att drifta och förvalta tjänsten.

Autentiseringstjänsten kommer inte att kunna installeras lokalt

För att använda de nya autentiseringsmetoderna som möjliggör inloggning med mobilt SITHS så behöver IdP:n vara ansluten till Autentiseringstjänsten. Autentiseringstjänsten är den stödkomponent som hanterar och läser användarens e-legitimation vid inloggning.

Det kommer inte heller framöver vara möjligt att installera en lokal autentiseringstjänst. Det beror bland annat på att lösningen för utgivning och användning av mobilt SITHS, som är godkänd av Digg, förutsätter att det endast finns en central autentiseringstjänst.

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Vill du få nyheter om Säkerhetstjänster som e-post?

Till toppen av sidan