Aktuellt

Migreringen av Nationella tjänsteplattformen skjuts upp

Nationella tjänsteplattformen kommer inte att kunna migreras den 13 mars enligt plan, eftersom det kvarstår visst arbete med driftmiljön. Nytt datum kommer att meddelas när det arbetet har avslutats.

Inga url:er eller ip-adresser kommer att ändras i samband med migreringen, utan miljön kommer utåt sett att vara oförändrad. Vi förväntar oss inga avbrott i miljön, och inte heller någon användarpåverkan i övrigt. QA-miljön har varit i drift sedan i november utan anmärkning.

Som tidigare kommunicerats har det visat sig att HTTP-headers på svarsmeddelanden till tjänstekonsumenter konverteras till camel case i den nya containerplattformen. Exempel:

  • Före övergången: x-skltp-correlationid
  • Efter övergången: X-Skltp-Correlationid

Förändringen bör inte innebära någon skillnad för applikationer som läser svarsmeddelandena, eftersom HTTP-headers ska anses vara case insensitive, eller skiftlägesokänsliga på svenska. Se IETF Datatracker RFC 2616 för mer information om meddelanderubriker.

För tjänsteproducenter påverkas inte headers alls; Nationella tjänsteplattformens headers ser ut precis som tidigare vid kommunikation med producentsystem.

Aktuella artiklar

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Nyheter Nationella tjänsteplattformen

Vill du få nyheter om Nationella tjänsteplattformen som e-post?

Till toppen av sidan