Aktuellt

Mer information om lösningar för Single sign-on, SSO

En viktig funktion som man vill uppnå i en säkerhetslösning är Single sign-On, SSO. I korthet innebär denna funktion att det är möjligt återanvända en autentisering. Det vill säga för användaren räcker det med en autentisering för att komma åt flera e-tjänster.

Beroende på hur e-tjänsten är ansluten, varierar möjligheten till SSO. Inera har tagit fram denna sida som beskriver de olika möjligheterna som den nya autentiseringslösningen kan erbjuda som er organisation kan nyttja vid implementation av SSO.  

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan