Aktuellt

Med Ineras nyttokalkyler upptäckte Region Östergötland fler vinster

Minskat svinn, effektivare administration och markanta fördelar inom såväl logistik som patientsäkerhet. Det är några av nyttorna som Region Östergötland kunde räkna hem vid en stor upphandling av nya läkemedelsautomater. Ineras verktyg för nyttokalkyler var nyckeln till att se helheten – inte bara de ekonomiska vinsterna.

Läkemedelsautomat

Läkemedelsautomater är ett vanligt inslag på Sveriges sjukhus. Funktionen kan förenklat liknas vid moderna postskåp, där paket placeras i ett fack som öppnas med kod. Modernare maskiner håller också koll på lagernivåer och säkerställer att vårdpersonal enbart kan plocka ut rätt läkemedel i den föreskrivna dosen.

Tekniken har med tiden blivit mer avancerad och när avtalet på befintliga läkemedelsautomater gick ut och en ny upphandling hade gjorts ville Region Östergötland göra en ordentlig förstudie för att se om det gick att hitta fler fördelar hos den nya modellen.

Nyttoanalys i samarbete med leverantör

Projektledare Martha Hultman Puke berättar om bakgrunden till projektet:

– Regionen har haft läkemedelsautomater sedan länge, men avtalet gick ut och ny upphandling var genomförd. Projektets syfte var att etablera dessa nya maskiner. Vi insåg snart att nyttoanalysen var som en förstudie, och som i alla projekt som startar är det en resa innan det skapas förståelse för vad det är som ska levereras. När räknar vi hem den här investeringen och vad är vinsterna för organisationen?

– Vi testade olika lösningar för att kunna få med så många aspekter som möjligt, men kände att någonting saknades. Jag har kollegor som hade jobbat med Ineras nyttokalkyler förut, så jag kände att jag ville testa modellen. Det var väldigt spännande att göra det tillsammans med leverantör, projektet och regionen.

Mycket mer än ekonomisk vinst

Markus Hedberg, produktansvarig för läkemedelshantering hos leverantören Vingmed AB, förklarar att det i systemet som de levererar finns mängder av information, statistik, rapporter och andra funktioner som används på en helt annan nivå utomlands än i Sverige:

– Många missar ett antal nyttor på grund av att de funktioner som faktiskt finns i automaterna inte utnyttjas. Det är tyvärr vanligt att upphandlingar landar i att man installerar de här skåpen och tänker att tekniken skall lösa hela problemet, däremot så saknas processen för hur man jobbar inom verksamheten. Det är ju så mycket mer än ett medicinsktekniskt skåp som öppnar sina lådor och levererar medicin.

Genom att låta systemen samverka med varandra, och se automaten som ett stöd för processen, finns det fler vinster att hämta hem. Det projektgruppen i Region Östergötland kom fram till var överraskande på flera sätt. Markanta fördelar kunde ses inom såväl logistik och patientsäkerhet som minskat svinn och effektivare administration. Med Ineras nyttokalkyler föll bitarna på plats och det fortsatta arbetet kommer bli både enklare och tydligare när det går att se vilka övriga positiva effekter, förutom de rent ekonomiska, som projektet kan innebära.

Några av vinsterna som förstudien visar på:

  • Tidsbesparing för personalen
  • Utökad spårbarhet
  • Stöd för förbättrad beställningsprocess
  • Effektivt nyttjad kompetens
  • Möjlighet till lagerstyrning
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Ökad patientsäkerhet

Användarforum för nyttokalkyler

Inera vill att fler ska få möjlighet att se fördelarna med att använda verktyget för nyttokalkyler och startar därför under hösten 2022 ett användarforum för nyttokalkyler. Ambitionen är att skapa en plattform för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte samt att tillsammans utveckla Ineras modell för nyttokalkyler ytterligare.

Under hösten har Inera tre digitala användarforum, där det första tillfället är 12 september klockan 10.00-11.00. Då får deltagarna bland annat höra mer om erfarenheterna från projektet med läkemedelsautomater i Region Östergötland. Anmälan sker via anmälningsformulär på sidan Användarforum.
  
Vid frågor, kontakta Amanda Sundberg, ansvarig för användarforumet:
Amanda.Sundberg@inera.se

Till toppen av sidan