Aktuellt

Magnus Lindström på NMT om tio år med att testa Ineras tjänster

Nordic Medtest, Ineras test- och utvecklingsbolag, firade tio år den 24 oktober. Vd Magnus Lindström berättar om höjdpunkterna och vikten av att testa digitala tjänster som används inom samhällsviktig verksamhet. 

Nordic Medtest, NMT, är Ineras dotterbolag som utför testning inom alla Ineras tjänster och projekt samt förvaltar och utvecklar utvalda tjänster i den grundläggande it-infrastrukturen. Magnus Lindström började på Nordic Medtest 2015 och blev vd 2018.

Bild på Magnus Lindström, vd på Nordic Medtset
Magnus Lindström, vd på Nordic Medtest.

Vilka är de största skillnaderna mellan hur ni jobbar idag och hur det var för tio år sedan?  
– Min uppfattning är att förståelsen för vikten av testning och kvalitetssäkring på den tiden inte var lika stor som den är idag. Nordic Medtest skapades faktiskt eftersom det fanns upplevda brister i it-systemen. Över tid har kunder och andra aktörer sett att det vi gör skapar nytta och värde, och idag har vi ett förankrat och metodiskt sätt att arbeta på tillsammans med Inera.

– Säkerhet och behovet av säkerhetstestning är exempel på något som förändrats mycket under de här tio åren. Det blir allt vanligare med cyberattacker och hackning av olika system. Därför ställer man idag generellt höga krav på it-säkerhet.  

– Dessutom har vi ett större ansvarsområde idag, till exempel är det vi som applikationsförvaltar Nationella tjänsteplattformen.

Nationella tjänsteplattformen är en central del av Ineras nationella infrastruktur och fungerar som navet mellan olika it-system som kommunicerar och utbyter information med varandra. Plattformen gör att informationsutbytet sker på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Varför är det angeläget att testa och kvalitetssäkra digitala tjänster inom samhällsviktig verksamhet? 
– Det är viktigt av många skäl. Vårt uppdrag är att bidra till en säker digitalisering av välfärden. Om ett it-system felar kan det skapa problem för kunder och användare. Det leder till lägre effektivitet och ökade kostnader. I värsta fall kan en bugg äventyra patientsäkerheten eller patientintegriteten och olika typer av testning är en viktig parameter för att undvika att sådant händer.

Vad är du mest stolt över? 
– Jag är väldigt glad och stolt över förtroendet vi har fått från Inera. Jag kan inte sticka under stol med att jag tycker att det är kul att vi applikationsförvaltar Nationella tjänsteplattformen. Vi har ett ansvar för att ta hand om kritisk kärninfrastruktur som är viktig för att Sveriges sjukvård ska fungera. Det är ett stort ansvar och jag är stolt över att vi har lyckats och fortsätter lyckas med att hantera det. Vi är trots allt inte ett jättestort bolag. Och att vi, med den testningen vi gör, bidrar till en bättre digitaliserad välfärd. Det är vårt ”why” och det tycker jag att vi uppfyller varje dag.  

Hur ser din framtidsvision ut för Nordic Medtest? 
– Vi vill vara en viktig del av Inera och Ineras resa framåt tillsammans med våra kunder. Jag hoppas att vi kan fortsätta utöka våra ansvarsområden, växa som bolag och göra ännu större nytta för Ineras kunder.

Till toppen av sidan