Aktuellt

Lyssna på Patrik Sundström i Nära vård-podden

Nära vård och digitalisering hänger tätt ihop, men hur? Ineras vd Patrik Sundström ger sin syn på saken i en podcast ledd av Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR.

Patrik Sundström i Näravård-podden 13 januari 2024.

I podd-serien Nära vård intervjuas personer som på olika sätt speglar den förändring som krävs i omställningen mot Nära vård. I ett avsnitt publicerat den 13 januari pratar Patrik Sundström om att digitalisering är en självständighetsreform och att det behövs utveckling och införande av arbetssätt och system som förenklar för såväl invånare som medarbetare inom hälsa, vård och omsorg.

Ett samtal om nära vård och digitalisering

Patrik Sundström blickar både framåt och bakåt när han berättar var hans lust att bidra till välfärdens utveckling kommer ifrån. Med avstamp i sin uppväxt i Norrbotten – där mammans lojalitet till landstinget präglade diskussionerna hemma vid middagsbordet – beskriver han en yrkesbana där han med en bakgrund som jurist arbetat med digitalisering på nationell policynivå och varför han tycker de senaste sex månaderna varit de roligaste i karriären hittills.

Det har gått ett halvår sedan Patrik Sundström i somras klev in som tillförordnad vd för Inera. I poddavsnittet ger han sin syn på digitalisering som stöd för verksamhetsutveckling, vilken roll han ser att Inera har idag och framöver.

– Det som är unikt med digitaliseringen är att den är oändligt skalbar och fullständigt gränslös. Den struntar i vad vi kallar kommun, region, privata utförare, sjukvård, socialtjänst, skola och så vidare. Och det är i det gränssnittet som Inera verkar som en brobyggare – ett nav som kan vara den där mellanrumsaktören som kopplar ihop oss och ger oss nya möjligheter så att vi som system koordinerar oss runt invånaren i stället för tvärtom, säger Patrik Sundström.

Arbetsverktyg i fragmentariskt sjukvårdssystem

När han delger sina tankar om utvecklingen framåt lyfter han bland annat arbetet med Ineras stora projekt Sammanhållen planering på 1177, som kommer att pågå i flera år och till stor del handlar om att skapa överblick och stötta ett mer personcentrerat arbetssätt.

– Drivkraften är att möta invånarnas behov på ett bättre sätt. Sammanhållen planering syftar till att få en tydlighet över hela mitt vård- och omsorgsengagemang – som ger mig en enklare vardag och större möjlighet att vara delaktig i min egen hälsa, vård och omsorg. Den samlade bilden blir också arbetsverktyget för ett hälso- och sjukvårdssystem som idag är ganska fragmentariskt, där man som medarbetare ofta inte sitter med kunskap om vilka andra engagemang patienten har, utan man ser sin lilla tårtbit, säger Patrik Sundström och poängterar att denna utveckling markerar ett tydligt skifte han ser komma i välfärdens digitalisering framöver.

– Mycket av det som digitaliseringen hittills har varit ett jättestort stöd för är kopplat till sällanbesök och lindriga åkommor. Men satsningen på sammanhållen planering är något som adresserar det stora behov vi har att skapa bättre förutsättningar för de som lever med en livslång relation till hälso- och sjukvården, kanske med kroniska tillstånd. Det är det här som jag tror är ett av våra största bidrag för att stödja omställningen till nära vård, och där man konkret kommer att kunna märka hur den här förflyttningen sker när man som invånare och medarbetare får nya möjligheter. Det känns jättespännande, säger Patrik Sundström som fortfarande var tillförordnad vd för Inera när Nära vård-podden spelades in i slutet av november.

Är det något du vill tillägga nu när du tillträtt som ordinarie vd?

– Jag känner mig hedrad att ha fått styrelsens förtroende att leda bolaget, men framför allt full av energi för att tillsammans med alla medarbetare bidra till välfärdens utveckling. Inera är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg för nästan tio miljoner invånare och över 600 000 medarbetare i välfärden. Det möjliggörs både av en välutbyggd digital infrastruktur och tjänster som skapar jämlika förutsättningar över landet. Den rollen ska vi fortsätta utveckla och vässa i nära samspel med regioner, kommuner, privata utförare, statliga myndigheter och näringslivet inom tech och digitalisering, säger Patrik Sundström.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan