Aktuellt

Licenskostnaden för Net iD ingår i priset för SITHS till 30 juni 2023

Nu skjuts datumet fram för hur länge Net iD-licenser ingår i priset för SITHS. Det nya datumet är 30 juni 2023. Därefter behöver organisationer som har fortsatt behov av Net iD införskaffa egna licenser.

Inera har tidigare meddelat att licenskostnaden för Net iD Enterprise ingår i priset för SITHS fram till årsskiftet 2022-2023. Nu förlängs den perioden till 30 juni 2023.

Detta förutsätter att Ineras kunder löpande informerar om antalet licenser som de använder. Rapporteringen av antalet licenser kommer att starta i samband med att SITHS eID-portalen lanseras under våren 2023. Mer information om hur rapporteringen till Inera ska ske kommer längre fram.

Inera kommer alltså inte att fakturera kostnaden för Net iD Enterprise första halvåret 2023, givet att respektive organisation informerar om antalet licenser som används.

Ineras avtal som reglerar kostnader och support för Net iD Enterprise-licenserna upphör att gälla 30 juni 2023. Det innebär att Inera inte kommer att kontrollera om kommande versioner av SITHS eID-appen fungerar tillsammans med Net iD Enterprise. De organisationer som därefter önskar använda Net iD Enterprise måste teckna ett eget licens- och supportavtal för Net iD Enterprise med leverantören av denna mjukvara.

Läs mer om avvecklingen av Net iD Enterprise:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer.

Nyheter SITHS

Vill du få nyheter om Identifieringstjänst SITHS som e-post?

Till toppen av sidan