Aktuellt

Kommuner satsar på utökad användning av SITHS

Införandet av såväl digitala nationella prov som nya vårdinformationssystem ställer krav på säker inloggning för kommunpersonal som idag saknar e-legitimation med hög tillitsnivå. Tranemo och Ulricehamns kommun har därför valt att utöka användningen av Identifieringstjänst SITHS som redan är väl etablerad i den kommunala hälso- och sjukvården. "Breddningen innebär att fler inom vård- och omsorgssektorn får tillgång till e-legitimation och att lärare blir en helt ny användargrupp", säger it-strateg Jenny Hulander.

Tranemo och Ulricehamns kommuner har i många år samverkat i frågor kring it-drift och digital infrastruktur. E-legitimering är en bastjänst i den gemensamma infrastrukturen där kommunerna också samverkar med Västra Götalandsregionen för att hantera administrationen av SITHS-kort.

– Vi använder sedan länge SITHS som inloggningsmetod för legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det gör att det finns ett etablerat arbetssätt att bygga vidare på. Så i stället för att införa något nytt med en annan aktör tänker vi bredda vårt användande av SITHS, säger Jenny Hulander, it-strateg för Tranemo och Ulricehamns kommun.

Fler yrkeskategorier kan logga in

”Största nyttan är att vi löser inloggningarna mot två tjänster vi måste ha. Vi som kommun kan varken välja bort den regionala systemlösningen för vården eller de digitala nationella proven”, säger Jenny Hulander.

Satsningen svarar främst mot två utmaningar som kommunerna jobbar med. Dels att Skolverket från 2024 inför digitala nationella prov där det krävs e-legitimation för lärare. Dels att Västra Götalandsregionen håller på att byta ut sina vårdinformationssystem.

– Det innebär att vi i samverkan med regionen behöver se till att vår personal kan logga in i ett nytt system. I den upphandlingen pekas SITHS ut som inloggningsmetod. Med det breddade användandet kommer fler yrkeskategorier än de legitimerade kunna ta del av informationen i systemet, till exempel biståndshandläggare, undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten. Det gör att vi får hundratals nya SITHS-användare inom vård- och omsorgssektorn samt att lärare bir en helt ny användargrupp som kommer att logga in mot digitala nationella prov, säger Jenny Hulander.

Ökade krav med gemensam plattform för prov

Idag genomförs nationella prov utifrån underlag från Skolverket i olika lokala plattformar i olika kommuner. Genom att Skolverket tillhandahåller en nationell gemensam plattform för alla skolor skapas mer likvärdiga förutsättningar för alla skolor att genomföra de digitala nationella proven. Detta gör också att säkerhetskraven ökar och kommunens it-ansvariga måste se till att lärarnas inloggning kan ske med hög tillitsnivå.

– Det finns fler lösningar att gå mot, vilket vi kanske gör på sikt, men inledningsvis tror och hoppas vi att det ska vara snabbt och enkelt att komma igång med SITHS jämfört med någon för oss ny leverantör och ny metod. Största nyttan är att vi löser inloggningarna mot två tjänster vi måste ha. Vi som kommun kan varken välja bort den regionala systemlösningen för vården eller de digitala nationella proven, poängterar Jenny Hulander.

Skarp drift 2024

Målsättningen är att den utökade SITHS-anslutningen för Tranemo och Ulricehamns kommuner ska vara klar under hösten 2023, så att de då kan testa inloggning till såväl regionens vårdinformationssystem som Skolverkets digitala nationella prov.

– Under 2024 behöver vi vara i skarp drift med båda systemen, säger Jenny Hulander.

Cathrine Andersson, produktägare på Inera, ser att flera kommuner behöver lösa samma typ av utmaningar som Tranemo och Ulricehamn:

– Alla Sveriges 290 kommuner använder SITHS idag, men nyttjandet är i många fall begränsat till hälso- och sjukvården trots att det är en väl etablerad e-legitimation som kan användas i många delar av den kommunala verksamheten. Nu ligger digitaliseringen av de nationella proven väldigt nära i tid och vi hoppas att Ulricehamn och Tranemo kan vara föregångare och visa att SITHS är ett alternativ för att lösa behovet av en e-legitimation till flera yrkeskategorier i kommunerna.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan