Aktuellt

Insikter från senaste arkitekturforum

Arkitekturgemenskapen främjar samverkan mellan it-arkitekter i landets kommuner och regioner. Två gånger per år hålls fysiska träffar, arkitekturforum, där medlemmarna diskuterar gemensamt utvalda frågor. Temat för senaste sammankomsten var arkitektur i praktiken och Noak Eldh, chefsarkitekt i Västra Götalandsregionen, deltog med en presentation om extern samverkan.

Noak Eldh, chefsarkitekt i Västra Götalandsregionen.
Noak Eldh, chefsarkitekt i Västra Götalandsregionen.

I de flesta regioner och kommuner finns it-arkitekter som arbetar med att ta fram arkitekturlösningar som grund för digitalisering i den egna verksamheten. Genom att arbeta tillsammans i det informella nätverket Arkitekturgemenskapen kan medlemmarna få stöd av varandra, utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter med arkitekter i andra organisationer inom samma sektor. Arbetet sker i huvudsak på distans via digitala kanaler men två gånger per år hålls fysiska träffar, så kallade arkitekturforum.

En av deltagarna är Noak Eldh, chefsarkitekt på koncernstab digitalisering i Västra Götalandsregionen, VGR. Han uppskattar framför allt de möjligheter forumen ger till såväl erfarenhetsutbyte som omvärldsbevakning. Vid senaste sammankomsten i slutet av november bidrog han också själv med en presentation om hur man samverkar externt på VGR.

Vad talade du om och varför är det viktigt?
– Jag pratade om hur vi som arkitekter är beroende av att samverka med andra personer i olika situationer och uppdrag. Det rör sig om olika roller internt i den egna organisationen men även behoven av att samverka med olika roller i andra organisationer. Att hitta rätt samverkansformer är avgörande för att lyckas i sitt uppdrag, oavsett vad man jobbar med och i vilken fas av uppdraget man befinner sig. Min presentation gav en överblick av de olika externa kontaktvägar vi har idag och hur vi samarbetar nationellt, regionalt och lokalt.

Vad var höjdpunkten under forumet för dig?
– Mest givande var dragningarna som direkt eller indirekt berörde arbete med målarkitektur. Det är en fråga vi står inför just nu. En målarkitektur ska fungera som ledstjärna för det organisationen långsiktigt vill uppnå och styr därigenom kommande it-investeringar och valet av lösningar i det operativa arbetet. Vi tar med oss den information som vi fått här under arkitekturforum som inspiration till vårt arbete.

Vilka andra insikter tar du framför allt med dig tillbaka till din verksamhet?
– Flera intressanta diskussioner fördes kring användning av olika arkitekturramverk. Det övergripande arkitekturramverk som skapats av Arkitekturgemenskapen är en bra källa till metod och innehåll även för de som har andra ramverk och verktyg på plats, men det behöver bearbetas för att kunna tas in i ett lokalt ramverk. Arkitekturramverket innebär att vi har ett gemensamt sätt att betrakta och uttrycka digitaliseringen med stöd av gemensamma principer, metoder och andra strukturer som gör att det vi producerar kan förstås och användas av alla. De organisationer som inte har ett eget ramverk på plats kan få en snabbstart om de väljer att utgå ifrån Arkitekturgemenskapens ramverk. Då får de dessutom tillgång till en ganska bred bas med arkitekter som jobbar tillsammans för att utveckla ramverket och dess innehåll.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan