Aktuellt

Gemensamt stöd för regioners och kommuners digitaliseringsplaner

Med en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och Sverige blir det lättare för verksamhetsplanerare i kommuner och regioner att få en överblick över nationell digital utveckling som påverkar dem. Det är syftet med den strukturerade omvärldsbevakning som Inera tagit fram.

I januari publicerades en ny version av den strukturerade omvärldsbevakning som Inera tillsammans med myndigheten för digital förvaltning, Digg, och representanter från kommuner tagit fram. I den nya versionen beskrivs bland annat initiativ som digitala nationella prov, sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och en EU-förordning inom artificiell intelligens, AI.

Bild på Stig Carlsson
Stig Carlsson är tjänsteansvarig på Inera.

– Regioner och kommuner har ett behov att få en översikt av vilka externt beslutade och pågående initiativ som påverkar dem inom digital arkitektur. Det är den främsta anledningen till att arbetet med den strukturerade omvärldsbevakningen startade, berättar Stig Carlsson, tjänsteansvarig på Inera.  

Med avstamp i det redan befintliga nätverket Arkitekturgemenskapen, bestående av it- och verksamhetsarkitekter från kommuner och regioner, träffas en mindre grupp medlemmar för att sammanställa de initiativ som kommer från exempelvis EU eller staten och har inverkan på kommuners och regioners arkitektur inom digitaliseringsområdet. Omvärldsbevakningen har ett treårigt perspektiv och publiceras en gång per år. Den omfattar initiativ som påverkar kommuner och regioner direkt eller indirekt, och som de behöver ha med i sin planering och budgetering.  

En aktuell fråga för skolansvariga hos Sveriges kommuner är exempelvis digitala nationella prov. I den nyligen publicerade omvärldsbevakningen markeras detta initiativ som något som behöver initieras och budgeteras under år 2023 men ska införas i verksamheten 2024.  

–  Den strukturerade omvärldsbevakningen gör att kommuner och regioner inte behöver lägga lika mycket tid på att bevaka nuvarande och kommande initiativ. Sammanställningen ger en bra översikt och innehåller referenser så att man kan hitta mer information om just de initiativ som bedöms påverka den egna verksamheten, säger Stig Carlsson. 

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan