Fyra månader kvar att införa nya SITHS

Senast den 31 december 2022 behöver alla organisationer som använder SITHS i sina lokala system och e-tjänster ha infört den nya autentiseringslösningen. Glädjande nog ligger många organisationer bra till med införandet. Det finns dock några organisationer som ännu inte har kommit tillräckligt långt.

Inera vill påminna om att senast den 31 december 2022 ska den nya autentiseringslösningen vara införd. SITHS eID-appen för Windows är en förutsättning för att kunna fortsätta ge ut SITHS eID-kort i den kommande SITHS eID-portalen. Den behövs också för att kunna använda SITHS eID Mina sidor.

Inera uppmanar alla organisationer att säkerställa att det finns en plan för hur den nya lösningen ska införas före årsskiftet, för att säkerställa kontinuitet i användningen av SITHS.

Läs mer om den nya lösningen för SITHS, och se särskilt avsnittet om vad din organisation behöver göra:

Aktuella artiklar

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Ny lösning för SITHS

Projektet Ny lösning för SITHS utvecklar och inför nya lösningar för inloggning och elektroniska underskrifter med SITHS e-legitimation, samt utvecklar nya portaler som ska ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor.

Nyheter SITHS

Här hittar du nyheter om Identifieringstjänst SITHS.

Till toppen av sidan