Aktuellt

Samverkansforum om E-klient lockar allt fler

Tjänsteförvaltningen för E-klient anordnar regelbundet samverkansforum för Ineras kunder i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma utmaningar. Intresset för senaste mötet i oktober var stort. På plats fanns deltagare från samtliga regioner och cirka 40 kommuner. André Arvidsson, förvaltningsansvarig för E-klient på Inera, berättar om forumet och nyttorna med tjänsten som stödjer den digitala arbetsplatsens hela livscykel.

E-klient är en tjänst Inera erbjuder för att underlätta arbetet för it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Det kan handla om datorer, mobiltelefoner och läsplattor som behöver hanteras för att medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. E-klient används på mer än 400 000 digitala arbetsplatser fördelat på cirka 60 organisationer. Det gör det till den största offentliga klientplattformen i Europa.

Vad var utmärkande för senaste samverkansforumet och vilka deltog?

Samverkansform för E-klient sker ungefär var tredje vecka och brukar oftast ske digitalt där vi täcker allt ifrån dagliga operativa frågor till strategiska diskussioner. Denna gång deltog alla fysiskt och på plats fanns deltagare från samtliga regioner och cirka 40 kommuner. Vi delade upp deltagarna i mindre grupper där de fick chans att lära känna varandra, dela erfarenheter och samverka. Dessa typer av forum är uppskattade bland våra kunder och det är roligt att allt fler vill delta.

Vilka gemensamma utmaningar togs upp och hur stöttar Ineras tjänsteförvaltning detta?

Bild på förvaltningsansvarig André Arvidsson
André Arvidsson arbetar som förvaltningsansvarig för E-klient på Inera.

– Just nu pågår en utrullning av Windows 11 och organisationerna har kommit olika långt med att implementera den nya versionen. Ineras tjänst E-klient erbjuder stöd vid dessa typer av uppgraderingar av den digitala arbetsplatsen, exempelvis genom att tillhandahålla verktyg, guider och uppgraderingsstöd för att underlätta processen.  

– Utöver det så stöttar E-klient regioner, kommuner och statliga myndigheter med bland annat livscykelhantering av organisationens teknik, beställning och testning av applikationer samt manualer och rekommendationer för att säkra den digitala arbetsplatsen.  

Vilka nyttor medför användningen av E-klient?

Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid när det gäller organisationers löpande administration och underlättar för tekniker och servicedesk som får tillgång till en verktygsflora. Det bidrar också till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen, exempelvis genom delade utvecklingskostnader och gemensamma kravställningar vid upphandling av leverantörer.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan