Aktuellt

Digital utbildning i nyttokalkyler

I månadsskiftet mars-april lanserar Inera tillsammans med Adda en digital utbildning i nyttokalkyler. Syftet med utbildningen är att fler ska kunna bedöma nyttan med verksamhetsförändringar.

Nyttorealisering är ett systematiskt arbete som säkerställer och optimerar nyttan av förändringar. Ineras och Addas nya utbildning baseras på en modell för nyttokalkyler som Inera har utvecklat, och riktar sig i första hand till yrkesverksamma i kommuner och regioner som behöver ta fram underlag för beslut eller analysera hur en förändring kan påverka en verksamhet. Med hjälp av nyttokalkyler kan verksamheter bedöma nyttan med en förändring och på så sätt bättre utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Porträtt av Amanda Sundberg
Amanda Sundberg, analytiker på Inera.

– Nyttokalkyler är ett väldigt användbart verktyg och går att tillämpa i helt andra sammanhang också som inte alls rör digitalisering. Man kan använda Ineras modell för nyttokalkyler för att analysera vilken förändring som helst, säger Amanda Sundberg som är analytiker på Inera och kursledare i utbildningen.

Ineras modell för nyttokalkyler kan fungera dels som ett verktyg för att räkna på nyttan med en förändring, dels för att skapa en gemensam bild för alla som på olika sätt ska vara delaktiga i förändringsarbetet. Resultatet blir ett material som är lätt att kommunicera kring, vilket lägger en bra grund för att lyckas med det man vill uppnå. Det blir också ett underlag för alla små beslut som har fattats under arbetets gång. Med hjälp av utbildningen och Ineras modell går det att göra nyttokalkyler bättre och snabbare, men en verksamhet måste ändå vara beredd på att avsätta tid och resurser till arbetet.

Kalkyl kring anslutningsprocess i Sigtuna

Sigtuna kommun har samarbetat med Inera kring en kalkyl för tjänsten Säker digital kommunikation, SDK. I förberedelsearbetet med införandet av tjänsten har en tydlig presentation av kostnader och nyttor kopplade till SDK hjälpt beslutsfattare i kommunen att ta välgrundade beslut kring anslutningsprocessen. I Sigtuna kommun används nyttokalkyler i alla större förändringsarbeten. Johanna Olsson som är verksamhetsutvecklare i kommunen vill försäkra sig om att arbetet med olika förändringar lönar sig.

– Nyttorna måste överträffa kostnaderna och det behöver inte alltid handla om pengar utan om frigjord tid, ökad invånarnöjdhet och minskade ledtider. Vi tittar på alla typer av nyttor. Genom att på förhand räkna på nyttor kan vi svart på vitt se att vi lägger resurser på rätt saker och jag anser att det är vår skyldighet som en skattefinansierad verksamhet att säkerställa just det. Det är oerhört viktigt att vårt arbete leder till nyttor för våra invånare, säger Johanna Olsson.

Kalkylen för SDK är fortfarande under utveckling. På Ineras öppna sida om nyttokalkyler går det att läsa mer om det arbetet och hitta alla färdiga kalkyler.

Metodstöd grund för utbildning

Ineras och Addas utbildning som lanseras i mitten av mars utgår från det metodstöd som finns på Ineras öppna sida om nyttokalkyler och deltagarna får öva på momenten som går att hitta där. Utbildningen är uppdelad i fyra digitala moduler som deltagarna gör i sin egen takt. Det är en blandning av läsmaterial, filmer och praktiska övningar. Dessutom får alla deltagare tillgång till ett diskussionsforum där de kan ställa frågor både till varandra och till Ineras expert Amanda Sundberg.

– Efter genomförd utbildning är det också möjligt att boka personlig rådgivning med mig för att få stöd i framtagandet av egna kalkyler till sin verksamhet, säger Amanda Sundberg.

Inera och Adda stödjer kommuner och regioner i deras arbete med digitalisering på olika sätt. Därför var det naturligt att gemensamt ta fram en utbildning där respektive organisation har bidragit med olika kompetensområden.

– Jag är oerhört stolt över att få bidra till kommuners och regioners digitala mognad med den här utbildningen. Vi kompletterar varandra inom SKR-familjen genom expertkompetens från Inera och pedagogik och design från Adda Kompetens. Forskning visar att välfärden behöver stärka förmågan kring nyttokalkylering och nyttorealisering för att använda digitaliseringen som möjliggörare i välfärdens omställning, säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef på Adda Kompetens.

– Tillsammans har vi skapat ett pedagogiskt paket för att höja kompetensen inom digitalisering, där nyttokalkyler spelar en viktig roll, i kommuner och regioner. Genom att samarbeta kan vi knyta ihop olika områden där vi har kompetens och presentera en helhet i stället för små öar av kunskap, säger Amanda Sundberg.

Det kommer finnas en kortare version av utbildningen för chefer och beslutsfattare som vill använda nyttokalkyler som beslutsunderlag och veta vilka frågor de bör ställa för att kritiskt granska en kalkyl.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan