Aktuellt

Byte av tekniska miljöer och IP-adresser

Under april och maj kommer Säkerhetstjänster Spärr, Samtycke, Logg och IdP att migreras till en ny driftplattform. Detta innebär bland annat att flertalet av tjänsterna kommer att få nya IP-adresser.

Eventuellt kommer flytten att medföra störningar på tjänsterna. Servicefönster kommer att aviseras inför genomförandet av migreringen för respektive tjänst eller grupp av tjänster.

Detta kommer även innebära att flertalet av tjänsterna kommer byta IP-adresser.

Har ni redan följt Ineras rekommendation om att öppna för hela IP-spannet 82.136.182.0/24, över internet eller Sjunet beroende på ert val av trafikmönster, behöver ni inte vidta några åtgärder. Observera att hela C-klass 82.136.182.x tillhör Inera AB.

Om ni inte har följt rekommendationen bör ni snarast vidta åtgärder för att genomföra brandväggsöppningar.

IP-adresser för IdP

IdP kommer att behålla sin IP-adress (82.136.182.2) i produktionsmiljö.

I övrigt kommer alla miljöer för IdP att få nya IP-adresser under andra kvartalet 2023.

Information om de nya IP-adresserna kommer att publiceras under rubriken 2.2.1 IP-adresser per miljö på sidan Nätverksinställningar för IAM-tjänster.

IP-adresser för Spärr, Samtycke, Logg

Alla miljöer för Samtycke, Spärr och Logg kommer att få nya IP-adresser under andra kvartalet 2023.

Information om de nya IP-adresserna kommer att publiceras under rubriken 2.2.1 IP-adresser per miljö på sidan Nätverksinställningar för IAM-tjänster.

Aktuella artiklar

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Nyheter Säkerhetstjänster

Vill du få nyheter om Säkerhetstjänster som e-post?

Till toppen av sidan