Aktuellt

2022 års SLIT-rapport: Så ser den digitala utvecklingen ut i regionerna

Fortsatt dialog om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen – det vill nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer, SLIT, bidra till med sin årliga rapport. Nytt för i år är att rapporten också visar på initiativ som pågår för att stödja regioners arbete med att ställa om till nära vård, berättar Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT.

Sedan 2007 har nätverket för Sveriges regioners it-direktörer, förkortat SLIT, tagit fram och delat siffror för hur den digitala utvecklingen ser ut i regionerna. 2022 års rapport ”IT och digitalisering i hälso- och sjukvården” (tidigare ”e-hälsa och digitalisering i regionerna”) presenterar ett antal områden som är angelägna för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård: digitala patienttjänster, digitalt stöd för samverkan mellan vårdens aktörer och digitalt stöd i vårdarbetet.

Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT.
Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT.

– En nyhet är att rapporten också visar på ett par av alla de initiativ som pågår runt om i landet för att stödja regionernas gemensamma arbete med att ställa om till nära vård, alltså att flytta vården närmare patienten genom tjänster som egenmonitorering och digitala kontaktvägar för vårdbesök. Syftet är att visa hur man kan tänka, resonera och driva på förändring, säger Johannes Hörnberg, ordförande i SLIT och CIO vid Region Västerbotten.

Dialog om gemensamma utmaningar

Rapporten för fram både möjligheter och utmaningar kopplat till digitaliseringen av hälso- och sjukvården, för att visa på tänkbara val och prioriteringar som kan komma att krävas under den kommande tre- till femårsperioden.

– Förhoppningen är att detta ska bidra till den fortsatta dialogen om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen och hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar vi står inför. Sverige har en åldrande befolkning, en decentraliserad vårdorganisation och en befogad oro för underskott av kvalificerad vårdpersonal – regionerna utmanas på helt andra sätt än tidigare, konstaterar Johannes Hörnberg.

Dags att ta nästa steg

Ett dilemma han lyfter fram är att när digitalisering ställs mot vårdproduktion faller valet ofta på det som löser utmaningen här och nu, inte på sikt. Det gör att digitaliseringen så här långt främst inneburit att hälso- och sjukvården med hjälp av it och teknik fortsätter att göra det den alltid har gjort, men på ett lite annorlunda sätt.

– För att nyttja möjligheterna fullt ut behöver vi prioritera möjligheterna att utveckla robusta beslutsstöd och tjänster i konsoliderade system. Vi vet att många av de satsningar som har gjorts på digitalisering i hälso- och sjukvården leder till positiva effekter – för såväl invånare och patienter som medarbetare och vårdverksamheter. Nu behöver vi ta detta ett steg till tillsammans med myndigheter, kommuner och internt i våra regioner, säger Johannes Hörnberg.

Till toppen av sidan