Rapporter och resultat

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2024

Nätverket för Sveriges regioners it-direktörer (SLIT) samlar en gång per år in information från landets regioner om den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården. Informationen sammanfattas i rapporten ”IT och digitalisering i hälso- och sjukvården”. Informationen har utgått ifrån samma definitioner sedan 2004, vilket ger en lång mätserie och möjlighet att se förändring över tid.

Samtliga regioner har bidragit med statistik och underlag till årets rapport. Frågorna har bland annat handlat om:

  • utbud av digitala tjänster för patienter och vårdgivare
  • ekonomiska nyckeltal
  • samverkanslösningar
  • utmaningar för vårdens digitalisering.

Intervjuer och dialoger har skett med bland annat regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, forskare, läkare, verksamhetsutvecklare och företrädare för SKR och Inera, samt med chefer och experter inom it och digitala lösningar.

I rapporten finns exempel på ett antal aktuella insatser med goda resultat. Region Västmanland har exempelvis ställt om till digitala patientkallelser och Region Kalmar län har utvecklat en digital vårdöversikt inom sjukhusvården.

AI är ett av de områden som utvecklas snabbast. Region Östergötland berättar i rapporten om hur regionen gått över till digital schemaläggning med AI-stöd. Regionen ger också inblick i hur man tillsammans med samarbetspartners driver forskning och utveckling inom området bildanalys med AI-stöd.

Situationen i omvärlden har kraftigt förändrats de senaste åren, med krig i närområdet och ökade cyberattacker. Insamlingen av data har inte haft fokus på cybersäkerhet och rapporten tar därför inte upp detta specifikt, även om stora satsningar och initiativ görs för att höja säkerhet och robusthet.

Till toppen av sidan