Rapporter och resultat

Vårdhandboken på lätt svenska

Förslaget avser en webbplats med uppdaterade och kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer inom basal omvårdnad, motsvarande den nuvarande Vårdhandboken, på lättläst svenska.

Det finns ett behov av en vårdhandbok på lätt svenska med fokus på de metodbeskrivningar och vårdmoment som ofta förekommer inom kommunal vård och omsorg.

Omsorgspersonal ska kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska, enligt Socialstyrelsen. Men undersökningar visar att språkkunskaperna ofta är så dåliga att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, varnar för att det sänker omsorgens kvalitet.

Förslag har lyfts att erbjuda en webbplats med uppdaterade och kvalitetssäkrade metodbeskrivningar och riktlinjer inom basal omvårdnad, motsvarande den nuvarande Vårdhandboken, på lättläst svenska.

Status i beredningen

Efter att ha förankrat förslaget med bland annat kommunernas programråd och Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS, inom kommunal hälso- och sjukvård skickade Inera i oktober 2022 ett erbjudande till kommunerna om att realisera förslaget.

Intresset från kommunerna var lågt och förslaget lades därför ner. Innehållet i erbjudandet kommer att ses över och eventuellt utgöra underlag för framtida erbjudanden till kommunerna.

Idégivare: Förslaget är initierat av Ineras förvaltning av Vårdhandboken.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan