Rapporter och resultat

Övertagande av SBAR-app

Inera fick en förfrågan om att överta utveckling och förvaltning av SBAR-appen, som är ett rapporteringsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård. I oktober 2022 skickade Inera ett erbjudande till kommunerna om att realisera förslaget. Intresset från kommunerna var lågt och förslaget lades därför ner.

SBAR-appen förvaltas idag av Halmstads kommun, men används i 180 kommuner runt om i landet. SBAR-appen är ett rapporteringsstöd som hjälper personal inom kommunal hälso- och sjukvård att rapportera till legitimerad vårdpersonal, oftast till sjuksköterskor. Appen hjälper till att renodla informationen vid rapportering, vilket minskar risken för missförstånd. SBAR-appen fungerar både i akuta och icke akuta situationer och bygger på kommunikationsmodellen SBAR.

Inera har genomfört en förstudie som visar att SBAR-appen är ett etablerat och mycket använt verktyg i äldreomsorgen, som i stora delar drivs av kommunerna.

Status i beredningen

I oktober 2022 skickade Inera ett erbjudande till kommunerna om att realisera förslaget.

Intresset från kommunerna var lågt och förslaget lades därför ner. Innehållet i erbjudandet kommer att ses över och eventuellt utgöra underlag för framtida erbjudanden till kommunerna.

Idégivare: Initiativet är lyft från Halmstads kommun.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan