Rapporter och resultat

Övertagande av digitalt ärendehanteringssystem för smittspårning covid-19

I december 2021 fick Inera en förfrågan från regionerna om att erbjuda digitalt stöd för smittspårning som en nationell tjänst. Ärendet stängdes i augusti 2023 på grund av lågt intresse hos regionerna.

Under 2021 tog Folkhälsomyndigheten initiativ till att samordna införandet av ett digitalt system för smittspårning av covid-19 i regioner med stöd av Region Värmland. 11 regioner deltog i ett samverkansprojekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten, men i stort sett alla regioner visade intresse för systemet.

Inom samordningsuppdraget togs en behovsanalys fram med syfte att peka ut långsiktiga behov av förvaltning och utveckling av det digitala ärendehanteringssystemet.

Vilken aktör som regionerna ansåg skulle svara för den nationella samordningen varierade något, men en önskvärd lösning som flera pekade på var att systemet ägs och förvaltas nationellt av Inera.

Status i beredningen

Under 2022 skickade Inera ut en avsiktsförklaring om övertagande av en smittspårningstjänst från Region Värmland. Då intresset från regionerna för den föreslagna lösningen var lågt valde Inera att inte gå vidare med övertagandet. Ärendet stängdes i augusti 2023.

Idégivare: Region Värmland tillsammans med ytterligare tio regioner

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan